In verschillende wetten staan regels over alcohol. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland. De Drank- en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. Hou hier rekening mee tijdens de uitvoering van de kampen! De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht, of geschonken
  • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Ook als de fles of het blikje nog dicht is. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek.

Wat staat er in de wet?
In verschillende wetten staan regels over alcohol. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland. De Drank- en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht, of geschonken
  • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Ook als de fles of het blikje nog dicht is. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek.

De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit of wat voor soort alcohol jongeren beneden de 18 bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.
Als u bier, wijn, port of sherry schenkt of sterke drank verkoopt, moeten uw personeelsleden 16 jaar of ouder zijn. In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat op uw drank- en horecavergunning. Uw leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar.

De praktijk
In de het Wetboek van Strafrecht staat dat openbare dronkenschap, de verstoring van de openbare orde en in staat van dronkenschap zijn, strafbaar is. Het constateren van deze toestand is discutabel: wanneer is er wel of niet sprake van dronkenschap? De politie stelt vast en kan overtreders van de wet aanhouden, ook op een camping.

Legitimatie
Ook het vaststellen van iemands leeftijd is een lastige zaak, daarom is het vragen naar een identiteitsbewijs bij alcoholverkoop gewenst. Dat hoeft niet als een jongere duidelijk ouder is dan 18 jaar. Niemand mag zijn identiteitskaart aan een ander uitlenen. Een ID-kaart is persoonsgebonden. Leent een jongere een identiteitskaart uit, dan is dit identiteitsfraude en strafbaar. Het hangt van de omstandigheden af of ook de verkoper van alcohol iets te verwijten valt.

Valse identificatie
Soms proberen jongeren zich te legitimeren met een nagemaakte ID-kaart. Is dat zó goed gedaan dat de kaart niet op het eerste gezicht als vals te herkennen is en de kaart nader onderzocht moet worden, dan kan de verkoper of portier niets verweten worden. Is de nagemaakte ID-kaart een duidelijke kopie met een andere foto eroverheen geplakt en overduidelijk dat het om een valse kaart gaat? Dan kan het de verkoper wel worden verweten. Hij krijgt mogelijk een boete. De jongere zelf is zonder meer strafbaar omdat hij identiteitsfraude pleegt.