Met deze problematiek hebben alle organisaties professioneel of vrijwillig te maken. Er is een toolkit ‘In veilige handen’ ontwikkeld via het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Deze is gratis te downloaden via www.inveiligehanden.nl De problematiek is actueel en het is van belang om als vakantiekamporganisatie afspraken te maken over veiligheid. In het Vakantiekeurmerk is het werken met de richtlijnen van ‘In veilige handen’ opgenomen.