In 2009 gaf Jantje Beton aan te gaan stoppen met het Jantje Beton VakantieKeurmerk en de ondersteuning van Vakantiekampen. Een aantal keurmerkhouders (vakantiekamporganisaties) heeft een initiatiefgroep gevormd en plannen voor het Steunpunt KinderVakanties ontwikkeld, samen met andere vakantiekamporganisaties. De betrokkenen van het eerste uur, Nina Schmitz (Stichting Heppie), Bart Sprangers (Stichting Vakantiekind), Joost Vlasblom (YMCA Nederland) en Alphons Devilee (Nivon), en Froukje Hajer (Stichting Kinderwerk), hebben het Steunpunt KinderVakanties voorbereid opdat het Vakantiekeurmerk kon worden gecontinueerd. De Stichting Steunpunt Kindervakanties is in juni 2010 opgericht.
Resultaten tot nu toe. In de experimentperiode van het Ministerie van Justitie en Veiligheid mbt het werken met VOG’s was het Steunpunt een van de pilotlocaties (2011- 2014). Daarmee is de sociale veiligheid van kampen geagendeerd. Het Steunpunt heeft 200 organisaties die vakantiekampen organiseren in beeld gebracht. Jaarlijks zijn er VAKdagen georganiseerd, waar organisaties thema’s uitwisselen en bijgeschoold worden. Het Keurmerk KinderVakanties is verder verbeterd, en wordt jaarlijks door organisaties aangevraagd. (zie verder www.keurmerkkindervakanties.nl)