Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document dat wordt afgegeven door het ministerie. Uit het document blijkt of bezwaren bestaan voor bijvoorbeeld het werken met kinderen. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het strafrechtelijk verleden van de aanvragen. Een VOG is geen 100% garantie op veiligheid, daarom raadt het Steunpunt aan om tevens aanvullende maatregelen te treffen om de kinderveiligheid tijdens een kampweek te vergroten. Hiertoe biedt het project ‘In veilige handen’ van NOV een uitstekende tool. De kosten van de VOG kunnen voor vrijwilligersorganisaties vergoed worden via www.gratisVOG.nl