Een zorgvuldige selectie en werving van vrijwilligers is essentieel om de kwaliteit van kampen te waarborgen. Last-minute vrijwilligers inzetten is niet gewenst. Het is van belang om in je beleid consequent te zijn richting alle vrijwilligers. Tijdig een VOG aanvragen is onderdeel van de voorbereiding. Wij dringen er bij het ministerie op aan dat de procedure van toekenning soepel en snel verloopt, opdat de VOG’s beschikbaar zijn voordat het kampseizoen start.