Aan de hand van de criteria kan een organisatie kan bekijken of men aan de criteria van het Keurmerk KinderVakanties voldoet. Zo kan men werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de vakantiekampen in de lijn van het Keurmerk KinderVakanties werken. Men kan het Keurmerk KinderVakanties aanvragen en krijgt dan ondersteuning bij het behalen ervan.
Het is ook mogelijk om aspirant keurmerkhouder te worden. In 2 jaar met passende begeleiding wordt de organisatie voorbereid op het behalen van het keurmerk. De kosten zijn voor kleine organsiaties lager dan voor de grote. Ondertussen is het Steunpunt aan het onderzoeken hoe de kosten voor het behalen van het keurmerk voor hele kleine organisaties omlaag kan of ondersteund kan worden. Dit alles wel met de bestaande kwaliteit en criteria die voorop staan!