Kindervakanties in Corona tijden

Gaan de zomerkampen door?

We weten nog steeds niet wat kan en mag! Ook niet na de laatste persconferentie. Met een aantal jeugdorganisaties hebben we woensdag vanuit het Steunpunt overlegd over de situatie rond de komende kampen. Als op medische gronden kampen niet door kunnen gaan, dan is dat duidelijk. Maar er lijkt nog ruimte, zeker voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Scouting adviseert bijvoorbeeld aan haar leden: “Ga door met de voorbereidingen voor het (zomer)kamp. Denk na over het toepassen van hygiënemaatregelen en de 1,5 meter richtlijn”. 1 juni is voor hen een deadline om definitief te beslissen. Dit kan natuurlijk per organisatie verschillen.

De lijn is nu om als branche een protocol op te stellen, daar heeft de regering toe opgeroepen. Met enkele participanten is daarover al contact geweest. Het lijkt erop dat organisaties kampen als dagkampen gaan organiseren, omdat het gezamenlijk kamperen mogelijk niet kan.
Een aantal organisaties heeft de handen ineen geslagen om hiervoor protocollen op te stellen. Uiteraard zijn de medische grenzen en RIVM richtlijnen leidend. Krachtenbundeling als branche is belangrijk. En voortschrijdend inzicht delen eveneens. Daartoe houden we 13 mei een ZOOMsessie. Opgeven kan via het info@ adres.

WAT TE DOEN?

Organisaties doen er alles aan om de kampen dit jaar door te laten gaan. Maar het kan zijn dat zij toch moeten besluiten de kampen te cancelen. Er is meer duidelijk over de besmettelijkheid via kinderen. De scholen en de kinderopvang gaan weer open, en buitenspelen en sporten is weer (beperkt) mogelijk. Maar hoe lang moeten we 1,5 meter afstand houden? Dat is in een kamp nooit realiseerbaar. Mag er gekampeerd worden in tenten? Of alleen dagkampen? Er is verschil tussen lokale kampen met bekende deelnemers en landelijke kampen met open inschrijvingen, en in de omvang ervan. Veel vragen en niet alles is – ook medisch gezien – helemaal duidelijk. De kans is daarom nog steeds erg groot dat zomerkampen niet door kunnen gaan.  Het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf, hoe om te gaan met de gevolgen van deze crisis. Het is belangrijk om te laten weten aan (toekomstige) aanmeldingen dat – gezien de Corona-crisis – het onzeker is of de kampen komende zomer doorgang kunnen vinden. Vermeld dit ook op je website. Duidelijkheid, ook over onzekerheid, staat voorop.

To do:

Maak een overzicht voor het scenario dat de kampen niet door kunnen gaan, en welke acties je daarop moet gaan ondernemen.
Bedenk of er maatregelen te nemen zijn waarmee je – afhankelijk van de richtlijnen van de RIVM en het overheidsbeleid – wel kampen (gedeeltelijk) door kan laten gaan.
Kijk naar richtlijnen en oplossingen van collega-organisaties, zoals bv de richtlijnen die Scouting opstelde voor haar achterban.
Als je met de voorbereiding aan de slag gaat, houd dan rekening met mogelijk financiële verplichtingen: maak vooraf goede afspraken voor het geval niet aan een verplichting kan worden voldaan door wet- of regelgeving.

Iedereen wil natuurlijk graag dat juist in deze periode alle kinderen ook een fijne vakantie hebben! Maar we moeten de realiteit onder ogen blijven zien