Petitie voor een noodfonds

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat 39 procent van de beheerders van buitenspeellocaties zich (ernstig) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis voor hun organisatie. Denk aan speeltuinen, kinderboerderijen, kindervakantiekamporganisaties en Scoutingverenigingen. “Daarom komen we in actie met een petitie”.

Ensberg: “Veel speeltuinen zijn bang om hun hoofd niet meer boven water te kunnen houden. Kinderfeestjes, dagbesteding, activiteiten voor ouderen etc. zijn allemaal afgelast. Ze maken zich zorgen over de financiën, zoals geen inkomsten, vaste uitgaven (zoals huur accommodatie, dierenvoer) en het opraken van financiële reserves. Zonder hulp vallen veel speeltuinen om.”

Jeugd- en jongerenorganisaties hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Buiten spelen en bewegen draagt bij aan de mentale en fysieke gezondheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren. Nu gemeenten al torenhoge kosten maken voor de jeugdzorg en jeugdhulp, zijn deze jeugd- en jongerenorganisaties belangrijker dan ooit. Ze zorgen voor een positieve en gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en zijn daarmee belangrijke, preventieve spelers om jeugdzorgproblemen te voorkomen.

Ensberg: “Die maatschappelijke meerwaarde wordt door de overheid helaas niet of nauwelijks onderkend. Terwijl de overheid voor verschillende grote ondernemingen en sectoren diep in de buidel tast om hen in deze crisistijden van de ondergang te redden, wordt het kleinschalige jeugd- en jongerenwerk op lokaal niveau vergeten. De Rijksoverheid laat het aan de 355 gemeenten over om te bepalen of zij jeugd- en jongerenorganisaties die in nood zijn wel of niet financieel helpen. “Dat leidt tot willekeur, maar vooral: veel gemeenten zeggen geen geld te hebben of reageren überhaupt niet op een verzoek. Als dat zo doorgaat, gaan er binnenkort jeugd- en jongerenorganisaties failliet en daar zijn kinderen en gezinnen de dupe van.”

Dat willen de jeugd- en jongerenorganisaties voorkomen en daarom trekken zij gezamenlijk op. Zij willen dat gemeenten gezamenlijk een ‘Coronanoodfonds jeugd- en jongerenorganisaties’ in het leven roepen. Teken hier de petitie. Met het resultaat gaan de organisaties naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Tweede Kamer.

Dit is een gezamenlijk initiatief van:
• Jantje Beton
• NUSO
• Scouting Nederland
• YMCA
• Steunpunt Kindervakanties
• Vereniging voor Stads- en Kinderboerderijen Nederland
• NJR