Update 11 juni

Op 11 juni heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstaande brief verzonden aan de tweede kamer. Hiermee is geen onduidelijkheid meer dat zomerkampen onder de gestelde coronamaatregelen door kunnen gaan

Geachte voorzitter,

Activiteiten zoals kampen en vakanties zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren. De afgelopen weken hebben we gesproken met een groep aanbieders[1] van kindervakanties en zomerkampen. Zij hebben het initiatief genomen om een protocol op te stellen om vakantiekampen te organiseren. Aansluitend hebben wij enkele vragen voorgelegd aan het OMT. Ik heb op 5 juni een OMT-advies ontvangen over het organiseren van zomerkampen in Nederland (bijlage 1). Naar aanleiding van het OMT-advies is het protocol aangepast in lijn met de geldende coronamaatregelen. Ik heb me er inmiddels van vergewist, ook in overleg met RIVM, dat de protocollen (bijlage 2-6) voor het houden van zomerkampen voldoen aan alle gestelde coronamaatregelen.

Daarom zie ik geen belemmeringen voor het organiseren van zomerkampen voor jeugdigen tot en met 18 jaar. Dit betreft kindervakanties, dagactiviteitenkampen of zomerkampen georganiseerd door onder andere gemeenten, scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen. Hiermee kunnen jeugdigen ook in coronatijd mee met kindervakanties en zomerkampen. Dit is extra belangrijk voor kinderen en jongeren in kwetsbare posities en kwetsbare jeugdigen met beperking.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge


[1] Steunpunt Kindervakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, Jantje Beton, NUSO, NJR en BVjong.