Enquête zomerkampen

Welk effect heeft de coronacrisis op de kampen en activiteiten van de komende zomervakantie? Vul de enquete in uiterlijk voor 7 juli!
De coronacrisis heeft gevolgen voor zomervakanties van kinderen en jongeren. Er is grote behoefte aan goede vakantievoorzieningen. We zien dat zomerkampen- en activiteiten op sommige plekken doorgaan, al dan niet in aangepast vorm, terwijl andere organisaties ervoor kiezen geen kamp of een alternatief aan te bieden. Van veel organisaties horen we ook dat er een toename van inschrijvingen is.

Met een korte enquête inventariseren we samen met de andere kinderkamporganisaties waarmee het protocol is opgesteld, het effect van de coronacrisis op de vakantiekampen en -activiteiten van de komende zomervakantie. We zijn benieuwd wat er ten opzichte van de oorspronkelijke plannen veranderd is door de coronacrisis. Op basis van de cijfers kunnen we de impact duidelijk maken, ook richting de overheid. We willen je vragen om namens je organisatie deze enquête in te vullen. Alvast veel dank voor het deelnemen! Ga hier naar de vragenlijst: https://www.survio.com/survey/d/H7Y9F9I6I1M8A4P8Y. De uitslagen van het onderzoek worden anoniem verwerkt