1. Lobby en belangenbehartiging: publieke en politieke bekendheid en imagoverbetering van vakantiekamporganisaties, alsmede het bieden van ondersteuning van op het gebied van organisatie, financiën en professionalisering;
  2. Kwaliteitsbevordering: door het hanteren, beheren en actualiseren van een onafhankelijk Keurmerk KinderVakanties, het voormalige Jantje Beton VakantieKeurmerk;
  3. Deskundigheidsbevordering: door het verzorgen van trainingen en workshops voor organisaties en het beschikbaar stellen van informatie die deze organisaties kunnen gebruiken;
  4. Voorlichting: van vakantiekamporganisaties over nieuwe ontwikkelingen;
  5. Opzetten en onderhouden van een netwerk van vakantiekamporganisaties;
  6. Ondersteunende producten en diensten en het initiëren en (laten) verrichten van onderzoek en evaluaties;
  7. Faciliteren in het vinden van voldoende financiële middelen voor de activiteiten van de participanten en het vindbaar maken van organisaties.