Het Steunpunt roept alle kindervakantie-organisaties in Nederland op zich aan te sluiten. Zo werken we gezamenlijk aan de kwaliteit en toegankelijkheid van kindervakanties en kunnen we de belangen van de sector behartigen.

Kijk naar de participatievoorwaarden op de website en voor meer informatie de Folder van het Steunpunt KinderVakanties.