8 november – informatiedag Steunpunt Kindervakanties.

Op 8 november organiseert het Steunpunt Kindervakanties een bijeenkomst voor participanten en geïnteresseerden van het Steunpunt. De bijeenkomst is bedoeld voor deskundigheidsbevordering van de aangesloten organisaties. (Deze bijeenkomst is in plaats van de eerder vermelde bijeenkomst op 4 oktober)

Voor participanten zijn tot 2 deelnemers de kosten gratis, voor meer dan 2 deelnemers, en voor niet-participanten zijn de kosten 25 euro per persoon. De bijeenkomst vindt plaats in op de Paasheuvel te Vierhouten.

Onderstaand vind je een globaal programma voor de dag. Onder het programma vind je potentiele workshops. Heb je zelf een beter idee, laat het horen!

11.00    Ontvangst
11.15    Welkom
11.20    Workshop sessie 1
13.00    Lunch
14.00    Workshop sessie 2
16.15    Netwerkborrel

Concept workshops
–    Bereiken van speciale doelgroepen
–    Fondsenwerving
–    Raad en daad
–    De kwaliteit van kennis en vaardigheden van vrijwilligers
–    Risico en veiligheid
–    Een opstap naar het keurmerk
–    Bestuursaansprakelijkheid

Overige nuttige data:
27 oktober congres ‘voor de jeugd’ van VNG / VWS
3 november kinderwerkersdag