Aansluiten participanten en financieel bijdrage 2012

Dit jaar zal voor het Steunpunt een overgangsjaar zijn. Net als in 2011 kán een organisator van kindervakanties kosteloos bij het Steunpunt aansluiten. We gaan in 2013 een financiële bijdrage invoeren. Voor 2012 geldt nog een vrijwillige bijdrage.

Participanten wordt dan ook gevraagd om een intentieverklaring te  ondertekenen die ziet op het creëren van meer waarborgen rond kinderveiligheid. Een extra reden om deze eis te stellen is dat het ministerie, bij het gratis verstrekken van VOG’s, (LINK NAAR VOGbericht/pagina) het ondertekenen van deze intentieverklaring als minimale eis heeft gesteld.