Ambities Steunpunt 2012


Ook zijn de plannen van het Steunpunt voor de komende tijd toegelicht. Het Steunpunt stelt zich ondermeer de volgende doelen:

– Groeien naar tenminste 150 participanten

– Steunpunt doorontwikkelen tot aanspreekpunt van de branche

– De sector verder in kaart brengen

– Lopende projecten afronden (w.o. informatiefolders en nieuwe website)

– Gezamenlijk met de participanten nieuwe projecten opstarten

– Plan voor deskundigheidsbevordering ontwikkelen

– Definitieve uitwerking VOG-regeling

– Voordelen voor participanten/Keurkmerkhouders realiseren

– Kengetallen voor jaarbericht 2012 verzamelen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de afronding van verschillende projecten waarvoor het Steunpunt subsidie heeft gekregen van ZonMW in kader van het stimuleren van “vrijwillige inzet” van de voormalig minister Jeugd&gezin, André Rouvoet: de nieuwe website is bijna gereed. Verder komt er een aantal voorlichtingsfolders, waaronder:

–       Werken met het Keurmerk KinderVakanties,

–       Werken met een pedagogisch beleidsplan

–       Financiën rond het vakantiekamp