Het bestuur van het Steunpunt KinderVakanties wordt gevormd door:

Jitske Heeg
Voorzitter
LinkedIn
Froukje Hajer
Secretaris
LinkedIn
Corinne Collette
Penningmeester
LinkedIn
Wim Willems
Lid
LinkedIn