Bestuur

Het bestuur van het Steunpunt KinderVakanties wordt gevormd door:

Mevrouw Jitske Heeg – LinkedIn
Voorzitter

De heer Peter W. Pareira – LinkedIn
Secretaris

De heer Bart Sprangers – LinkedIn
Penningmeester

Mevrouw Froukje Hajer – LinkedIn
Bestuurslid