Bestuur

Het bestuur van het Steunpunt KinderVakanties wordt gevormd door:

Mevrouw Jitske Heeg – LinkedIn
Voorzitter

Mevrouw Froukje Hajer – LinkedIn
Secretaris

Mevrouw Corinne Collette – LinkedIn
Penningmeester

De heer Wim Willems – LinkedIn
Lid