Met behulp van een digitale assesmenttool – een soort belastingformulier – kunnen organisaties nagaan of zij aan de eisen van het Keurmerk KinderVakanties voldoen en/of ijn welke mate. Zij brengen met deze ‘assesmenttool’ de stand van zaken rond de kwaliteit van hun vakantiekamp in beeld. Vervolgens kan een organisatie bepalen of men in aanmerking wil komen voor het Keurmerk KinderVakanties.

 

 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: ZonWM