Beste participanten en geïnteresseerden,

Donderdag 15 november 2012 staat het tweede Brancheoverleg van het Steunpunt KinderVakanties op de agenda. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we met elkaar de voortgang van lopende projecten, maar kijken we vooral naar de actuele ontwikkelingen. Met jouw input tijdens deze bijeenkomsten bepalen we gezamenlijk waar we ons de komende tijd op moeten gaan richten! Ditmaal zijn we te gast bij Stichting KinderVakantieland in Almere.

Bruggen slaan?
De komende jaren staat Nederland weer veel veranderingen te wachten. Op welke manier raken die onze branche? De afgelopen jaren is er in de branche al veel gebeurd. “De crisis” heeft ouders op een andere manier doen kiezen rond de vakantiebesteding van hun kinderen. De maatschappelijke ongerustheid rond kinderveiligheid stelt organisaties voor nieuwe dilemma’s. Ook in het jeugdwerk bevinden we ons in een woelige maatschappelijke periode. Het jeugdbeleid wordt in de komende jaren gedecentraliseerd naar gemeenten via de nieuwe Jeugdwet. Enerzijds waarborgt de nieuwe Jeugdwet gemeentelijke beleidsvrijheid. Anderzijds komt het oude particulier initiatief, wat nu burgerkracht wordt genoemd, steeds duidelijker in de belangstelling en hierdoor in hoger aanzien van de beleidsmakers te staan.

Hoe kunnen wij als kindervakantieorganisaties hier ons voordeel mee doen? Hoe kunnen wij als particuliere initiatieven de kracht en toegevoegde waarde van onze activiteiten tonen en benutten?

Voorbeelden van te bespreken thema’s
De agenda zal grotendeels bepaald worden door de aanwezigen. De grote lijn zal zijn:

1. Bespreken lopende projecten
2. Terugblikken op de opvallende ontwikkelingen tijdens het afgelopen vakantieseizoen
3. Discussiëren over actuele en toekomstige thema’s, zoals (maar niet uitsluitend):
a. Welke marktontwikkelingen zien wij?
b. Wat is de beeldvorming rond kindervakanties en moeten we deze bijsturen?
c. Hoe maken we gebruik van de nieuwe ontwikkelingen in het jeugdwerk en de politiek in het algemeen?
d. Hoe kunnen we elkaar onderlinge versterking?
4. Welke thema’s zijn via het Steunpunt op te pakken?

Meld je aan!
Deel je mening en ervaring donderdag 15 november tussen 19:00 en 21:30 uur en bouw mee aan je eigen organisaties en de branche. Laat per mail (info@steunpuntkindervakanties.nl) even weten of je erbij bent, dit i.v.m. de catering.

Alvast onze dank aan Stichting KinderVakantieland dat we te gast mogen zijn bij jullie in Almere (Kemphaanstraat 3)

Na aanmelding sturen we je nog een bevestiging met een routebeschrijving.

We zien je graag op 15 november in Almere!

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties

Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee