Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om de subsidie voor het vergoeden van de kosten van VOG’s voor vrijwilligers te verlengen tot eind 2013. De regeling geldt voor de organisaties die behoren tot de pilotorganisaties, zoals ook het Steunpunt KinderVakanties. Zo hebben participanten van het Steunpunt een jaar langer de tijd om de VOG binnen hun eigen organisatie op een goede wijze in te bedden en voor vrijwilligers binnen de organisatie een VOG aan te vragen.

Het kunnen overleggen van een VOG is een van de maatregelen die kindervakantie-organisaties kunnen nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen. Het project In Veilige Handen van onder andere Vereniging NOV en Movisie, gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vormt hiervoor de basis.
Lees hier verder voor een duidelijke instructie welke stappen kindervakantie-organisaties moeten volgen om in aanmerking te komen voor de gratis VOG.