Beste Participant,

We vragen graag je hulp bij het verzamelen van gegevens. Ieder jaar maakt het
Steunpunt de balans op van de branche, om zo de omvang, het bestaan en het belang van kindervakantiekampen in Nederland duidelijk te maken.

Willen jullie, als participant, daarom deze VRAGENLIJST invullen en terugsturen naar info@steunpuntkindervakanties.nl? Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten en is van grote waarde voor de branche. We ontvangen de ingevulde vragenlijst graag voor 13 december a.s. retour!

Printen en opsturen naar ons postadres kan natuurlijk ook.

De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt. De uitkomsten presenteren we op de landelijke dag op 2 februari 2013 a.s. Zet deze datum alvast in je agenda!

We zien je ingevulde vragenlijst graag voor 13 december a.s. tegemoet, per mail of per post!

Met onderbouwende cijfers staan we samen sterker in de collectieve belangen behartiging en maken we ons zichtbaar!

Alvast bedankt voor de genomen moeite,

met hartelijke groet

Het bestuur van Steunpunt KinderVakanties

Froukje Hajer
Bart Sprangers
Alphons Devilee