Vrijwilligers van kinderkamporganisaties laten ruim 30.000 kinderen op vakantie gaan

Dankzij de enorme inzet van vrijwilligers in kindervakantie-organisaties gaan kinderen die niet op vakantie kunnen, toch op vakantie. Het Steunpunt KinderVakanties verbindt al die organisaties tot een sterke sector. Het Keurmerk KinderVakanties helpt daarbij. De organisaties verdienen steun om door te gaan met hun belangrijke werk. Gezamenlijk kunnen we zorgen dat álle kinderen in de toekomst verantwoord en vertrouwd op vakantie kunnen gaan.

Kwaliteit en veiligheid
Kindervakantie-organisaties stellen allen kwaliteitseisen aan kinderkampen en willen kinderen en jongeren een onvergetelijke week laten beleven. Duizenden vrijwilligers zorgen hiervoor. Dit blijkt uit het eerste jaarbericht dat het nieuwe Steunpunt KinderVakanties deze week uitbrengt. Het jaarbericht laat de enorme omvang van de sector zien. In 2012 organiseerden de 72 participanten van het Steunpunt KinderVakanties bijna 1.000 vakantiekampen voor ruim 30.000 kinderen. Dit gebeurt door ruim 11.000 vrijwilligers. De gegevens van de ruim 200 organisaties die nog niet bij het Steunpunt zijn aangesloten, zijn daarbij nog niet meegeteld!
Opvallend is het grote aantal kinderen dat wordt bereikt uit financieel minder  draagkrachtige gezinnen. Deze groep participeert minder tot niet aan voorzieningen en gaat niet op vakantie. Kindervakantieorganisaties geven ook deze groep kinderen de kans er even tussen uit te kunnen.

Wat is het Steunpunt KinderVakanties?
Het Steunpunt is de eerste landelijke brancheorganisatie voor kindervakantie-organisaties in Nederland. Zij ondersteunt organisaties bij collectieve onderwerpen en werkt aan het vergroten van kwaliteit en veiligheid van kindervakanties. Daarom beheert het Steunpunt het onafhankelijke Keurmerk KinderVakanties. Het Keurmerk helpt de kwaliteit en veiligheid van vakantieorganistaties te versterken, hetgeen voor kinderen en hun ouders/verzorgers essentieel is.

Sinds de start begin 2011 meldden 72 organisaties zich als participant bij het Steunpunt
KinderVakanties. Organisaties verschillen in aanpak en omvang: ideëel en commerciële organisaties, organisaties gericht op alle jeugd of gericht speciale doelgroepen (medische achtergronden of gedrag), lokale en landelijke organisaties. Het Steunpunt is er voor alle kindervakantie-organisaties in Nederland!

Steunpunt roept organisaties op zich aan te sluiten!
Het Steunpunt roept alle kindervakantie-organisaties in Nederland op zich aan te sluiten. Zo werken we gezamenlijk aan de kwaliteit en toegankelijkheid van kindervakanties en kunnen we de belangen van de sector behartigen.

Het jaarverslag is verkrijgbaar via info@steunpuntkindervakanties.nl

Meer informatie over het Steunpunt is te vinden op: www.steunpuntkindervakanties.nl