Bijeenkomst Sociale Veiligheid en Werken met VOG’s in Kindervakantiekampen

Donderdag 23 mei geven Saskia Daru (Movisie) en Pauline van der Loo voorlichting en informatie over het versterken van sociale veiligeheden tijdens de vakantiekampen. Aan de orde komen werkvormen vanuit “In Veilige handen” en veel praktische tips voor je eigen kamp/organisatie. Ook staan we stil bij het voordeel van het werken met VOG’s en hoe dat in je organisatie in te bedden.

Wanneer?
donderdag 23 mei 2013 van 19.00 – 21.30 uur.

Waar?
Utrecht

Kosten:
gratis voor participanten Steunpunt Kindervakanties (2 personen)

niet aangeslotenen en meer personen van een organisatie betalen € 25 per persoon.

Opgeven:
voor 15 mei bij info@steunpuntkindervakanties.nl