Dit is de tweede nieuwsbrief van het Steunpunt KinderVakanties in 2013. Hierin een update rond de ontwikkelingen in de branche en een terugblik naar het brancheoverleg van 12 juni.

Declareren VOG’s 2013 nog steeds mogelijk
Het Steunpunt heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen over de VOG-regeling. De meeste gestelde vragen zijn met antwoorden op de website gezet.

Helaas zijn er af en toe wat problemen met het declareren geweest. Excuus hiervoor. We hopen dat e.e.a. inmiddels is verholpen. We doen ons uiterste best alles soepel te laten verlopen. Bij het Ministerie hebben we aangedrongen op een eenvoudiger declaratiesysteem. Momenteel wordt in Den Haag de pilot geëvalueerd en bekeken hoe in de toekomst omgegaan wordt met de kosten van de VOG’s. Het Steunpunt heeft meegewerkt aan het evaluatieonderzoek en gepleit voor structurele vergoedingen voor de kosten van de VOG’s. Participanten van het Steunpunt kunnen niet meer VOG’s aanvragen dan het aantal vrijwilligers dat is opgegeven en enkel voor vrijwilligers die daadwerkelijk met kinderen werken tijdens de uitvoering van de kindervakanties. Neem zo nodig contact op met het Steunpunt, via info@steunpuntkindervakanties.nl

Tuchtrecht
In maart jl. is de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk opgericht. Deze stichting gaat landelijk het tuchtrecht organiseren voor vrijwilligersorganisaties die dit intern niet hebben georganiseerd. Organisaties die deelnemen aan het tuchtrecht, krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van een landelijke referentielijst. Op deze lijst zullen vrijwilligers worden geplaatst die tuchtrechtelijk zijn veroordeeld. Het Steunpunt is nauw betrokken bij deze stichting en ontwikkelingen. Zie voor meer informatie www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

Voorbereiding zomerseizoen 2013
Eind mei vond vanuit het Steunpunt een scholingsbijeenkomst plaats: “Sociale veiligheid in kampen; werken met VOG’s”. Tijdens deze geslaagde dag zijn de aanwezige organisaties aan de slag gegaan met dit belangrijke onderwerp.

Op de website van In veilige handen (www.inveiligehanden.nl ) staan de nodige tools, handleidingen en nadere informatie. Verder is stilgestaan bij de stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk en natuurlijk de mogelijkheid om de kosten van de VOG vergoed te krijgen. Als participanten van het Steunpunt KinderVakanties heb je ingestemd met de intentieverklaring “In Veilige Handen” en verklaar je hiermee actief aan de slag te gaan. Mocht je hierbij tegen vragen of uitdagingen aanlopen, neem dan vooral contact met ons op.

Facebookpagina; al aangemeld voor de facebookpagina van het Steunpunt?

Jaarbericht zet kindervakantiekamp-sector op de kaart
Met onderbouwende cijfers staan we samen sterker in de collectieve belangenbehartiging en maken we ons zichtbaar! De uitkomsten van het onderzoek (najaar 2012) onder participanten zijn de basis van het jaarbericht. In het najaar volgt een enquête over dit seizoen. Zo kunnen we ontwikkelingen binnen onze branche zien. Heb je het jaarbericht gemist? Via de website is het Jaarbericht te downloaden.

Brancheoverleg
Een aantal participanten bespraken 12 juni jl. actuele ontwikkelingen, met dank aan Heppie voor de locatie! Mooi dat we de branche gezamenlijk verder kunnen gaan versterken.

De deelnemers van het brancheoverleg toonden zich tevreden met het jaarbericht en daarin opgenomen kengetallen. Zo is een bron voor onderzoekers en beleidsmakers gerealiseerd, en kunnen we de betekenis en omvang van onze branche laten zien en ontwikkelingen signaleren. Aanbevelingen voor het jaarbericht 2013 waren: meer differentiatie naar bereik, omvang en prijsstellingen. Ontwikkelingen die we verder zien: het toenemende bezorgde gedrag van ouders: het vertrouwen van ouders hebben is als organisatie essentieel.
Ook is stilgestaan bij wensen en verbeterpunten. Zo zullen we bij scholingsbijeenkomsten vanuit het Steunpunt beter omschrijven voor wie de activiteit is bedoeld en wat er ‘gehaald’ kan worden. Daarbij gaan we meer onderscheid maken tussen kleinere/grotere, beginnende/ervaren organisaties. Nu de achterban van het Steunpunt groeit, kunnen we dit onderscheid ook meer gaan maken. Grotere organisaties zijn bijvoorbeeld best bereid de kleinere te helpen bij hun communicatie en PR.

Een andere wens die uit het overleg bleek, was om onderzoek te (laten) doen naar de meerwaarde van kindervakanties. Met de uitkomsten hiervan kunnen we werken aan het verbeteren van het imago van kindervakantiekampen / zomerkampen en hiermee positief in beeld komen.

Wellicht kunnen we aansturen op een landelijke beursdag of symposium, waar we onze sector goed laten zien. Een plan hiertoe wordt in het najaar gemaakt.

Bespaar op toeristenbelasting
De toeristenbelasting is een gemeentelijke belasting. Soms kan je met de gemeente waar je je kamp houdt een regeling treffen m.b.t. het betalen van toeristenbelasting als het gaat om een nonprofit-activiteit. Zeker omdat deze gemeentelijke belasting geen doel belasting is. Elke gemeente is hierin autonoom. Je kunt vooraf bij een gemeente verzoeken om kwijtschelding als het gaat om kinderen uit een bepaalde doelgroep. Dat scheelt soms een aanzienlijk bedrag. Neem tijdig contact op met de betreffende gemeente en vraag om de door hen gehanteerde procedure

Kijk eens mee bij een collega!
Vorig jaar zijn verschillende organisaties bij elkaar op bezoek geweest tijdens de zomerkampen. Dat was heel inspirerend. ”Je komt op veel nieuwe ideeën”, “Ik dacht dat wij het goed geregeld hadden, maar het kan dus ook anders?” Lijkt het je wat om bij een collega mee te kijken? Neem dan contact op met een collega Participant. Vanuit de YMCA is al aangeboden om op één dag een rondleiding voor participanten te organiseren. Wij laten de coördinatie verder aan jullie over; neem eens contact op met een andere collega-participant (zie lijst op de website) of via Facebook.

Het Steunpunt blijft door groeien!
Ondertussen heeft het Steunpunt 88 participanten! Ken je kindervakantie-organisaties die nog niet zijn aangesloten bij het Steunpunt? Er is een folder via de website beschikbaar om hen op Steunpunt te attenderen.

Op de agenda! Noteer vast de volgende data!
Zaterdag 5 oktober 2013 – Scholingsdag (programma volgt later, bij wie kunnen we terecht?)
Woensdag 13 november 2013 – 2e brancheoverleg
Zaterdag 1 februari 2014 – Landelijke participantendag

We wensen iedereen een goed zomerseizoen toe!

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties
Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee