Beste Participant van het Steunpunt,

In een mailing op 9 november hebben we jullie gevraagd om de enquête in te vullen waarmee we het Jaarbericht 2013 voor de sector kindervakanties gaan opstellen. We hebben al diverse reacties terug, waarvoor dank!

Mag ik de organisaties die de enquête nog niet hebben ingevuld, vragen dit alsnog te doen? Het kost slechts een paar minuten! Jullie medewerking is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de sector.

Je kan de enquête downloaden via deze <link>

Het vorige jaarbericht heeft succesvol geholpen bij de belangenbehartiging en de diverse perscontacten dit jaar. Zo staan we als branche sterker!

Zouden jullie de ingevulde vragenlijst uiterlijk 5 januari willen mailen aan info@steunpuntkindervakanties.nl? Alvast bedankt voor de moeite!

Printen en naar het postbusnummer sturen kan uiteraard ook.

Met vriendelijke groet,

Froukje Haijer
Namens het Steunpunt KinderVakanties