De vakanties gaan beginnen! De kampen zijn bijna vol, de vrijwilligers getraind, de ouders geïnformeerd, de activiteiten gepland. De kampen kunnen bijna van start. In deze nieuwsbrief vind je informatie over de VOGregeling, de nieuwe communicatie voor participanten, het jaarbericht, en een aantal signalen en vragen van collega-instellingen.

De vakanties gaan beginnen!

Waar ga jij naar toe? Kinderen zijn bezig met eindmusicals op school, afsluitende sportdagen en schoolreisjes, en….. gaan op vakantie. Een periode om nieuwe ervaringen op te doen, vrienden te maken, en grenzen te verkennen. Daar hebben kinderkampen een belangrijke rol bij:  Ieder kind verdient een vakantie(kamp)! Duizenden vrijwilligers zijn bezig met de voorbereidingen en kijken samen met ouders uit naar de kampweken.

Persaandacht

De eerste artikelen over het belang van vakanties worden weer geschreven. Regelmatig wordt het Steunpunt benadert door de pers met allerlei vragen over zomerkampen. Afgelopen weken hebben het Parool en het NVObulletin en het FNVBmagazine om informatie gevraagd. Vaak wil men ook mensen uit de praktijk spreken. Als men in een specifieke regio een organisatie zoekt, of met een vraag over specifieke doelgroepen, geven we soms ook namen van participanten door. Als je dat niet wilt, geef je dat even door? En natuurlijk verzamelen we de uitingen in de pers over het belang van ons gezamenlijke werk!

VOG-regeling

In 2014 kunnen participanten de kosten voor de VOG’s van 2012, 2013 en 2014 nog declareren via het Steunpunt. Zie hiervoor de website:  https://www.steunpuntkindervakanties.nl/gratis-vog-voor-participanten. Daar staat een duidelijk instructie hoe een en ander in zijn werk gaat. Lukt het niet? Stuur een mail aan vog@steunpuntkindervakanties.nl. Doe het wel in dit kalanderjaar, en voor 1 december 2014! Succes!

Vanaf 2015 gaat de structurele regeling van start. Vanaf dan kunnen vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de regeling met de gratis VOG moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De organisatie is een vrijwilligersorganisatie;
  • De VOG wordt aangevraagd voor een vrijwilliger;
  • De vrijwilliger werkt met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking;
  • De organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de Toolkit ‘In veilige handen’) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan waarbij tenminste een gedragscode (gedragscode In veilige handen) en een aannamebeleid zijn ingevoerd.

Deze regeling is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel van de regeling is het bevorderen van veiligheid in activiteiten voor jeugd en verstandelijk beperkten en het voorkomen van seksueel misbruik door vrijwilligers. Vanaf 2015 kunnen betreffende vrijwilligers VOG’s gratis aanvragen de Dienst Justis, zij hoeven de VOG dan niet meer zelf voor te schieten. Meer informatie over de regeling en wat dit betekent voor de participanten van het Steunpunt volgt in het najaar 2014.

Werk achter de schermen:  Website is vernieuwd!

De afgelopen periode is het inloggen op de website niet mogelijk geweest. Onze excuses daarvoor.  Achter de schermen heeft een enorme renovatie plaatsgevonden, waardoor het hele Steunpunt in de toekomst beter kan functioneren. Immers het Steunpunt werkt vooral digitaal, voor/door/met participanten. In het nieuwe systeem kunnen organisaties eigen informatie toevoegen en up toe date houden. Als wachtwoorden vergeten zijn, is dit eenvoudiger te verhelpen, en…. Er is een betere manier om te communiceren met elkaar.

Gebruik van sociale media tijdens en na kamp

Zet je foto’s van je kamp op facebook of verspreid je ze via twitter aan ouders? Er zijn ethische dilemma’s op dit punt. Vooral binnen het onderwijs is hierover een hele discussie gaande. Mogen scholen foto’s op schoolwebsites plaatsen? Dit thema zal ook op de scholingsdag van het Steunpunt in oktober aan de orde komen. Belangrijk om hier als organisatie afspraken over te maken met kinderen en ouders! De volgende website geeft veel informatie. http://www.mediaopvoeding.nl/vraag/hoe-kan-een-school-verstandig-omgaan-met-fotos

Hoe ga je om met de nieuwe regels drank en horecawet

In verschillende wetten staan regels over alcohol. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland. De Drank- en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. Hou hier rekening mee tijdens de uitvoering van de kampen! De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht, of geschonken

– Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Ook als de fles of het blikje nog dicht is. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. <lees meer>

Positie van lokale en landelijke organisaties voor jeugdwerk in de huidige transitie Jeugdwet.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor het totale jeugdbeleid. Ook de meeste participanten van het Steunpunt Kindervakanties vallen onder deze nieuwe wet. Wat houdt die wet in? Wat kan je zelf doen richting gemeenten vanuit je organisatie? <meer lezen>

Keurmerk KinderVakanties.

Komende zomer gaan de Keurmeesters van CIIO weer op stap om kampen te beoordelen. Een paar organisaties hebben het Keurmerk aangevraagd. Anderen zijn bezig om zoveel mogelijk kwaliteitseisen die vanuit het Keurmerk worden gesteld in hun organisatie te regelen. Dat komt de kampen en dus de deelnemers en de ouders en de vrijwilligers ten goede!  De criteria zijn en meer informatie kan je vinden op www.keurmerkkindervakanties.nl.

Wist je dat:

  • Je bij Jong Nederland met korting een boekje met Natuurspelen kan bestellen? Natuurspelen! is een boekje vol natuurspelen en –activiteiten uitgebracht door Jong Nederland om het spelen in en met de natuur te bevorderen. In dit boekje vind je allerlei natuurspelen en -activiteiten. In het boekje kun je o.a. lezen hoe de noten-bootjes-race gaat of inktvistikkertje, hoe je zelf papier maakt of een onderwaterkijker, hoe je kookt zonder pan en de windrichting herkent zonder kompas.
    Natuurspelen! is gemaakt voor iedereen die, beroepsmatig of in zijn vrije tijd, met kinderen werkt. Natuurspelen! is er ook voor ouders. Actie Natuurspelen! kost € 12,50 (excl. verzend- en handelingskosten). Als lid van Steunpunt KinderVakanties kun je het boekje tot {1 augustus 2014 } bestellen met 30% korting. Vul de kortingscode ‘KinderVakantie’ in bij het opmerkingenveld in de webwinkel van www.jongnederland.nl.
  • De YMCA een reeks met praktische boekjes heeft uitgegeven, genaamd de driehoekreeks, zoals ‘spelen zonder spullen’, ‘de pest aan pesten’, ’10 minutenspelen’, ‘vertrouwensspelen’, ‘moeilijk gedrag’ en ‘raadsels en breinbrekers’. De boekjes zijn een klein formaat, en passen daarom makkelijk in je kontzak, zodat je ze op elk moment tevoorschijn kan trekken als je ze nodig hebt. De hele reeks bestaat uit 36 boekjes. En 2 series van 12 boekjes zijn op dit moment in de aanbieding. Meer info: http://ymcajeugdwerk.nl/nl/webshop/producten Momenteel 12 boekjes voor €10!
  • Mogelijk hebben andere participanten ook kortingsregelingen? Geef ze door aan info@steunpuntkindervakanties.nl
  • Er veel leuke programma-ideeën en suggesties te vinden zijn via websites, zoals:http://www.jeugdwerker.be/spelenbank/http://ymcakampspelen.blogspot.nl/
http://www.schoolkampnederland.nl/page/spellencollectie.ashx
http://www.jeugdwerkidee.nl/index.html
http://www.kamporado.nl/
http://nl.scoutwiki.org/Kampthema

Vragen uit de praktijk

Zijn er andere (patiënten-) organisaties die jeugdkampen organiseren en die daarbij protocollen/maatregelen hebben genomen voor borgen van veiligheid en aansprakelijkheid, m.n. voor kinderen met een rugzakje? Wie wil voorbeelden delen?

Jaarbericht 2013

Met onderbouwende cijfers staan we samen sterker in de collectieve belangen behartiging. Het jaarbericht is te downloaden op de website. We gebruiken de uitkomsten in de contacten met de pers, om zo het belang van ons werk te onderbouwen!  Jaarbericht is opvraagbaar, en komt nog op de website.

Op de agenda! Noteer vast de volgende data!

Zaterdag 4 oktober 2014                   Scholingsdag

Maandag 3 november 2014              Landelijke Kinderwerkersdag

 

Tot een volgend contact en een goed seizoen gewenst met veel mooi weer!

 

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties

 

Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee