Beste Participant,

Heb jij óf wil jij de kosten voor VOG’s declareren bij het Steunpunt, dan bevat deze nieuwsbrief belangrijke informatie.

Als Steunpunt zijn wij erg blij, dat wij het voor elkaar hebben gekregen dat het ministerie de kosten voor de VOG’s in onze branche vergoedt. De keerzijde is wel dat we ons hiermee erg veel werk op de hals hebben gehaald. De verstrekkingen van de vergoedingen moet uiterst zorgvuldig plaatsvinden en we ervaren sinds de start continu “kinderziektes”. Veel waren van technische aard, enkele door fouten van participanten en nu vraagt de tussentijdse accountantscontrole aanvullende acties.

Toezenden bankafschrift

Om te kunnen controleren of het IBAN-nummer waar wij de vergoeding op overmaken ook daadwerkelijk toebehoort aan jullie organisaties, is er geëist dat alle organisaties die VOG’s betaald krijgen of hebben gekregen een kopie van een bankafschrift aan ons toezenden.

Graag willen we je verzoeken een kopie van een bankafschrift van je organisaties aan ons te mailen. Voordat wij deze hebben ontvangen, kunnen wij geen nieuwe uitbetalingen aan je organisatie doen. Excuus voor dit ongemak.

2012, 2013 en 2014

Voor de volledigheid nog even een laatste oproep. Als participant van het Steunpunt is het (dus) mogelijk de VOG die je hebt aangevraagd voor een vrijwilliger die met kinderen werkt, vergoed te krijgen. Dien deze declaraties in voor 31 januari 2015 om ze nog vergoed te krijgen; hierna sluit de regeling en kunnen wij ze niet meer vergoeden. Voor  meer informatie kijk je op de website van het steunpunt.

Voor vragen en/of opmerkingen, kan je contact opnemen via vog@steunpuntkindervakantie.nl

Met vriendelijke groet,

Bart Sprangers

Namens het Steunpunt KinderVakanties