Jeugdorganisaties waaronder ook het Steunpunt KinderVakanties schrijven aan minister De Jonge een gezamenlijke brief over het belang van hun werk n.a.v. de evaluatie van de Jeugdwet.

Ook vakantiekamporganisaties laten kinderen en jongeren positieve ervaringen opdoen tijdens vakantiekampen!

De hele brief is hier terug te vinden.