Speciaal voor Participanten van het Steunpunt zijn enkele bestanden beschikbaar gesteld die bruikbaar zijn om aan de geldende privacywetgeving (AVG) te voldoen.

Hieronder tref je aan:

  • Privacybeleid Kindervakantie, te plaatsen op je website;
  • Een Register van verwerkingsactiviteiten Kindervakanties. Een overzicht van welke gegevens je verwerkt en tevens bruikbaar om bewust(er) te worden van de gegevens die je verwerkt.
  • Verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst kan je gebruiken met organisaties/externen die namens jou persoonsgegevens verwerkt. Let op: het gaat dan om een duidelijk opdracht aan die ander, zonder dat die ander de gegevens (ook) zelf/voor een eigen doel mag gebruiken. Denk aan het verwerken van bijvoorbeeld de (deelnemers- en/of leiding)administratie.

Deze modellen kunnen/moeten nog toegeschreven worden aan je eigen organisatie; neem ze dus niet klakkeloos over! Het gebruik van deze modellen is verder volledig op eigen verantwoordelijkheid.