4 grote jeugdorganisaties bundelen hun krachten

Vandaag hebben de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN), stichting Steunpunt Kindervakanties (SKV), NUSO Landelijke organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie (NUSO) en stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton een intentieverklaring ondertekend waarmee ze een periode ingaan van intensieve samenwerking.

Deze organisaties zetten zich in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Dave Ensberg (directeur-bestuurder NUSO en Jantje Beton): “Wij hebben allemaal iets belangrijks met elkaar gemeen. Onze achterban bestaat voornamelijk uit gedreven vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het spelende kind. En vanuit ons allemaal krijgen kinderen in kwetsbare speelposities speciale aandacht.”

CONTINUÏTEIT EN GROTERE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
In het belang van deze kinderen kiezen de partijen voor de continuïteit en kwaliteit van hun projecten, activiteiten en andere diensten die hun achterban aan kinderen (en hun gezinnen c.q. sociale omgeving) bieden. Door een nauwere samenwerking denken de jeugdorganisaties een grotere maatschappelijke impact te kunnen maken voor alle kinderen in Nederland. Jitske Heeg (voorzitter SKV): “zo blijven we wel herkenbaar als kindervakantiebranche en kan ons onafhankelijk keurmerk ook blijven bestaan”.

STERKERE BELANGENBEHARTIGING
Om bijvoorbeeld effectiever te zijn in de belangenbehartiging richting de Rijksoverheid zullen wij voortaan als één brancheorganisatie naar buiten treden. Ook gaan we samenwerken op het gebied van fondsenwerving, inkoop en kennisuitwisseling. Op die manier kunnen wij onze leden nog beter gaan ondersteunen. “Een sterke lobby, organisatorische continuïteit en gezamenlijke inkoop: met deze bundeling van krachten willen we ervoor zorgen dat we onze leden nóg beter van dienst kunnen zijn. Deze samenwerking sluit overigens naadloos aan bij ons motto: Groot en klein, samen sterk!”, vertelt Connie Raaijmakers (voorzitter vSKBN).

Vanaf januari 2021 zullen wij onze samenwerking intensiveren en toewerken naar een definitieve samenwerkingsvorm per 1 januari 2022.