Brainstormsessie Steunpunt 2015-2017

Beste Participanten,

Zoals je niet is ontgaan, heeft het bestuur van het Steunpunt besloten om te zoeken naar uitbreiding en vernieuwing van het team. Hierbij nodigen we je uit om deel te nemen aan een speciale workshopronde op 7 februari a.s., die in het teken zal staan van:

Brain(v/st)orm: De toekomst Steunpunt KinderVakanties!

Graag zouden wij met jullie in overleg gaan over de meerjarenplanning van het Steunpunt. Waar willen wij als brancheorganisatie naartoe, hoe gaan we dat doen en wie willen daar (welk/een actieve) rol in vervullen?

Het doel van deze sessie is het inventariseren van ideeën en het vormen van een groep die het Steunpunt van de huidige opstartfase willen helpen naar de volgende fase in haar ontwikkeling.

Meld je aan

Om een beeld te krijgen van wie er zin hebben om mee te denken, verzoek ik je vriendelijk om mij even kort een mailtje (bart@steunpuntkindervakanties.nl) te sturen met de mededeling dat je er bij bent of dit door te geven bij je aanmelding!

De Landelijke bijeenkomst begint om 11 uur en vindt plaats in de Rietendakschool (Laan van Chartroise 160) in Utrecht. Klik hier voor de eerdere uitnodiging.

Wij kijken uit naar een constructief overleg en je inbreng over de toekomst van het Steunpunt KinderVakanties! Hopelijk tot de 7e!

Namens het Steunpunt KinderVakanties,

Bart Sprangers