Geschillencommissie

Momenteel werk een projectgroep aan de nadere vormgeving van een onafhankelijke geschillencommissie voor de branche. Het Steunpunt zoekt organisaties die deel willen nemen aan een geschillenregeling en hierover mee willen denken. Geef dit daar via info@steunpuntkindervakanties.nl en wij nemen contact met je op.

Digitale assesmenttool

Met behulp van een digitale assesmenttool – een soort belastingformulier – kunnen organisaties nagaan of zij aan de eisen van het Keurmerk KinderVakanties voldoen en/of ijn welke mate. Zij brengen met deze ‘assesmenttool’ de stand van zaken rond de kwaliteit van hun vakantiekamp in beeld. Vervolgens kan een organisatie bepalen of men in aanmerking wil komen voor het Keurmerk KinderVakanties.

Deskundigheidsbevordering

Een paar keer per jaar organiseert het Steunpunt uitwisselingsbijeenkomsten rond actuele thema’s voor vakantiekamporganisaties.

De volgende bijeenkomst gaat over omgaan met sociale media. Datum en locatie zijn binnenkort bekend.

Participatie kinderen, jongeren en ouders

Een vragenlijst wordt ontwikkeld via de website, waarmee ouders, kinderen en jongeren hun mening kunnen geven over hun ervaringen met vakantiekampen. Organisaties (participanten) kunnen deze gebruiken om te horen hoe kinderen en ouders de kampen waarderen. Op hun beurt hebben kinderen en ouders invloed op de kwaliteit van de vakantiekampen.

Netwerk

Het Steunpunt vormt en werk aan een centraal (digitaal) aanspreekpunt voor participanten. Het doel is dat participanten onderling elkaar ondersteunen bij allerlei vragen uit de dagelijkse praktijk. Het Steunpunt faciliteert dit.

Digitaal-loket voor kindervakantie-organisaties

Met een aparte pagina op de website gaanwe zorgen dat een vraag-aanbod systeem (soort Marktplaats) ontstaat opdat de samenwerking tussen organisaties nog beter wordt gefaciliteerd. We onderzoeken momenteel de manier hoe we hierbij samen kunnen werken met intermediaire organisaties, zoals Maatschappelijk werk, basisscholen, Bureaus Jeugdzorg en Centra voor jeugd en gezin.