Digitaal-loket voor kindervakantie-organisaties

Soms heeft een organisatie nog plekken over voor kinderen en anderen hebben een wachtlijst. De ene organisaties heeft materiaal nodig en de ander heeft het nodig.

Met een aparte pagina op de website gaanwe zorgen dat een vraag-aanbod systeem (soort Marktplaats) ontstaat opdat de samenwerking tussen organisaties nog beter wordt gefaciliteerd. We onderzoeken momenteel de manier hoe we hierbij samen kunnen werken met intermediaire organisaties, zoals Maatschappelijk werk, basisscholen, Bureaus Jeugdzorg en Centra voor jeugd en gezin.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: ZonWM