Doelstellingen 
  1. Lobby en belangenbehartiging: publieke en politieke bekendheid en imagoverbetering van vakantiekamporganisaties, alsmede het bieden van ondersteuning van op het gebied van organisatie, financiën en professionalisering;
  2. Kwaliteitsbevordering: door het hanteren, beheren en actualiseren van een onafhankelijk Keurmerk KinderVakanties, het voormalige Jantje Beton VakantieKeurmerk;
  3. Deskundigheidsbevordering: door het verzorgen van trainingen en workshops voor organisaties en het beschikbaar stellen van informatie die deze organisaties kunnen gebruiken;
  4. Voorlichting: van vakantiekamporganisaties over nieuwe ontwikkelingen;
  5. Opzetten en onderhouden van een netwerk van vakantiekamporganisaties;
  6. Ondersteunende producten en diensten en het initiëren en (laten) verrichten van onderzoek en evaluaties;
  7. Faciliteren in het vinden van voldoende financiële middelen voor de activiteiten van de participanten en het vindbaar maken van organisaties.
Zoek op de website
Op de hoogte blijven
Meld je aan voor onze Nieuwsbrief
Tweets