Hoe ga je om met vermoeden van mogelijk misbruik?

Met deze problematiek hebben alle organisaties professioneel of vrijwillig te maken. Er is een toolkit ‘In veilige handen’ ontwikkeld via het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Deze is gratis te downloaden via www.inveiligehanden.nl. De handleiding is te koop in een handzame map voor ongeveer € 40.= via het NOV, 030 789 20 10, algemeen@nov.nl. 
De problematiek is actueel en het is van belang om als vakantiekamporganisatie afspraken te maken over veiligheid. In het Vakantiekeurmerk is het werken met de richtlijnen van ‘In veilige handen’ opgenomen.