Waar kunnen wij financiën voor ons kamp vinden? Hoe werven we fondsen voor onze kampen?

Het is altijd weer een hele toer om de vakantiekampen financieel rond te krijgen, en de deelnemersbijdrage niet te hoog te maken. Wat zijn de mogelijkheden om extra fondsen te werven?
Het Steunpunt is bezig met een voorlichtingsfolder over ‘Financiën en kinderkampen’. Deze is binnenkort te vinden bij de publicaties op deze website.