Wat gaat het Steunpunt KinderVakanties de komende periode doen?

Dit zijn acties waar alle participanten aan mee kunnen werken! Onder het motto, samen staan we sterker!
•    Lobby en belangenbehartiging: publieke en politieke bekendheid en imagoverbetering alsmede het ondersteunen op het gebied van organisatie, financiën en professionalisering;
•    Kwaliteitsbevordering door het hanteren, beheren en actualiseren van een onafhankelijk keurmerk;
•    Deskundigheidsbevordering door ondersteunen opleiding, werving en
selectie van (vrijwillige) medewerkers)
•    Voorlichting van vakantiekamporganisaties rond bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen;
•    Samenbrengen van marktvraag en –aanbod via ondermeer een centraal en overzichtelijk aanbod;
•    Opzetten van een netwerk c.q. branche van vakantiekamporganisaties;
•    Opzetten van ondersteunende diensten en collectieve kortingen.