Wie kunnen zich aansluiten?

Het Steunpunt is in de eerste plaats bedoeld voor de aanbieders van kindervakanties, maar het is een platform waar alle betrokkenen elkaar ontmoeten. Daarom staat het partnership open voor maatschappelijke organisaties en bedrijven die graag willen bijdragen aan de ontwikkeling en het geluk van kinderen. Organisaties als Humanitas, Scouting Nederland, YMCA en Heppie ondersteunen het Steunpunt al vanaf de oprichting. Wat alle betrokkenen verbindt, is de overtuiging dat alle kinderen in Nederland een goede vakantie verdienen. En die krijgen ze nog niet allemaal. Op de website zijn de criteria te vinden en een inschrijfformulier. Participanten dienen bij aanmelding ook een verklaring te tekenen omte werken met de richtlijnen van In Veilige handen, om ongewenst gedrag door vrijwilligers te voorkomen.