Folder over Keurmerk KinderVakanties

Folder over Keurmerk KinderVakanties

Werken met het vakantiekeurmerk.

Elke organisator van zomerkampen en jeugdvakanties wil een kwalitatief goede vakantie aanbieden. Het Keurmerk Kinder Vakanties dient daarom als kwaliteitsstandaard en houd je

organisatie scherp om kwaliteit te blijven bieden. Het Keurmerk KinderVakanties kijkt daarbij naar de totale kwaliteit van kinderkamp organisaties en hun aanbod. Oftewel: Is de organisatie op orde

en is het kamp uitdagend, veilig en passend voor deelnemer en vrijwilliger? In deze folder vind je meer informatie over  het Keurmerk Kindervakanties.