Netwerk

Het Steunpunt vormt en werk aan een centraal (digitaal) aanspreekpunt voor participanten. Het doel is dat participanten onderling elkaar ondersteunen bij allerlei vragen uit de dagelijkse praktijk. Het Steunpunt faciliteert dit.

De organisaties verschillen in omvang en ook vaak qua opzet en doelgroep. Ook het aanbod verschilt: kleinere organisaties die 2 kampen per jaar organiseren tot organisaties met meer dan 100 kampen. Door op een aantal terreinen samen op te trekken steunen we elkaar en hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. Via dit aanspreekpunt op de website, LinkedIn en netwerkbijeenkomsten van het Steunpunt kan je bv bij elkaar terecht voor informatie over relevante regelgeving. Ervaringen over de dagelijkse uitvoeringspraktijk kunnen er worden uitgewisseld. Ook kan men tips aan elkaar geven en kunnen gezamenlijk deskundigheidsbevorderingactiviteiten georganiseerd worden.

Daarnaast heeft het steunpunt een eigen LinkedIn-Groep, waar organisaties, ook niet aangesloten organisaties – elkaar kunnen treffen met allerlei vragen.