Nieuwsbrief Steunpunt KinderVakanties 2012/2

Op je scherm staat de tweede nieuwsbrief van het Steunpunt KinderVakanties van 2012, met o.a. nieuws over de gratis VOG, de uitkomsten van het Brancheoverleg en een vooraankondiging voor de workshop “Social Media om deelnemer te werven”.

Voorwaarden gratis VOG 
Het Steunpunt heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt om, samen met het ministerie, vereniging NOV, Scouting Nederland, NOC*NSF de toezegging van de Staatssecretaris Teeven concreet te maken. Wat zijn de voorwaarden en hoe gaat e.e.a. nu in zijn werk? Omdat dit een vrij lang verhaal is, hebben we dit zo duidelijk mogelijk uitgewerkt op: https://www.steunpuntkindervakanties.nl/gratis-verklaring-omtrent-gedrag-voor-vrijwilligers 

Participanten moeten zich opnieuw aanmelden!
Omdat de voorwaarden om aan te sluiten bij het Steunpunt zijn veranderd én in lijn zijn gebracht met de voorwaarden voor de gratis VOG, moeten alle participanten zich via de nieuwe website van het Steunpunt opnieuw aanmelden.

Zo gaan we ondermeer een stapje verder in het stimuleren van kwaliteit en veiligheid. Participanten wordt dan ook gevraagd om een intentieverklaring af te geven die ziet op het creëren van meer waarborgen rond kinderveiligheid. Dit is ondermeer een voorwaarde om voor de vergoeding van de kosten van de VOG’s in aanmerking te komen en nu ook om je als participant aan te sluiten.

(Her)aanmelden kan via de registratiepagina.

Financiële bijdrage
2012 is voor het Steunpunt een overgangsjaar. Net als in 2011 kán een organisatie die kindervakanties organiseert zich kosteloos bij het Steunpunt aansluiten. Om echter een meerwaarde te blijven bieden aan de branche, zullen we in 2013 een verplichte financiële bijdrage gaan invoeren. Voor 2012 geldt nog een vrijwillige bijdrage. Gelet op de voordelen die aansluiten bij het Steunpunt al in 2012 biedt, hopen wij dat iedereen bereid is een steentje bij te dragen.

Verslag brancheoverleg 13 maart j.l.
Driemaal per jaar organiseert het Steunpunt een bijeenkomst waarin participanten lopende projecten van het Steunpunt bespreken en nieuwe initiatieven ontwikkelen. De uitkomsten van het eerste Branche-overleg:

–   Er is behoefte aan meer kennis over de inzet van sociale media voor de werving van de kinderen. Verder in deze nieuwsbrief tref je al enige informatie aan hoe we dit concreet gaan oppakken!
–   projecten in de toekomst ontwikkelen om het belang van kindervakanties beter te onderbouwen (o.a. noodzakelijk voor financiering)
–   meer uitwisseling tussen participanten onderling bij deskundigheidsbevordering; Soms kunnen vrijwilligers van organisaties meedoen aan meer ‘open’ trainingsaanbod. Vooral de kleinere organisaties zijn beperkt in de ondersteunende mogelijkheden. Zo kunnen we elkaar ondersteunen.

De volgende brancheoverleggen zijn woensdagavond 13 juni en donderdagavond 15 november. Zet deze data vast in je agenda!

Centrale vragen tijdens deze bijeenkomst: Heb je input op de lopende projecten? Waar moet het Steunpunt op in gaan spelen? Hoe kunnen we onze branche van Vakantiekamporganisaties sterker maken? Welke onderwerpen kunnen we op collectief niveau oppakken?

Wij zouden het leuk vinden om deze bijeenkomsten te organiseren op wisselende locaties bij jullie. Mocht je een ruimte beschikbaar willen stellen op de voorstaande data, dan horen we dat graag.

Inzet Sociale media voor komend seizoen
Dinsdagavond 8 mei tussen 19:00 en 22:00 uur is een speciale avond georganiseerd hoe je als kamporganisatie Sociale Media het beste kan inzetten als marketinginstrument. Hoe kan je via Twitter, Hyves en Facebook deelnemers werven?

Per participant kunnen 2 deelnemers gratis deelnemen. Meer deelnemers en niet-participanten betalen € 25 p.p. Opgeven via info@steunpuntkindervakanties.nl

Deze week ontvangen jullie een uitgebreide uitnodigen met meer informatie!

Overige activiteiten Steunpunt
–   De sterk verbeterde website is in de lucht! De komende maanden worden nog verdere onderdelen toegevoegd, zoals de inlog-module, zodat specifieke informatie en diensten alleen voor participanten beschikbaar zijn. Denk aan een digitale marktplaats van vraag en aanbod, online documenten, maar ook een tool om de kosten van de VOG te declareren.
–    De voorlichtingsfolders zijn in mei gereed, waaronder: “Werken met het Keurmerk KinderVakanties”, “Werken met een pedagogisch beleidsplan” en “Financiën rond het vakantiekamp”.
–     Op 14 juni is een groot congres over het belang van vrijwilligerswerk door ZonMW. Daar zal het Steunpunt met ondermeer een posterpresentatie present zijn. Nadere informatie is te vinden via de website www.vrijwillige-inzet.nl Daar is ook het magazine ‘Vrijwillige inzet’ gratis verkrijgbare. Zie voor programma en inschrijving  http://www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/jeugd/congres-opgroeien-als-samenspel/.

Twitter
Houd ook de Twitter in de gaten via @Steunpuntkv voor het laatste nieuws en nieuwe evenementen.

Oproep: Deel je trainingen!
De komende maanden trainen we allemaal onze vrijwilligers voor het komende kampseizoen. Uit het Brancheoverleg is naar voren gekomen dat sommige organisaties behoefte hebben om bij andere organisaties mee te trainen.

Met name de kleinere organisaties zouden graag van ondersteunende activiteiten van collega-participanten gebruikmaken. Alleen een uitgebreide training organiseren is voor hen niet mogelijk of te kostbaar. Mogelijk kunnen organisaties elkaar daarin onderling helpen.

Heeft jouw organisatie trainingen of voorlichtingen waar ook andere participanten welkom zijn? Geef die dan door, dan melden we die op de website en de volgende nieuwsflits. Graag zo spoedig mogelijk doorgeven i.v.m. de planning van de voorbereidingen van de komende kampen! In de toekomst kunnen dit soort onderlinge diensten via het forum op de website worden uitgewisseld.

Op de Agenda
8 mei               Gebruik van sociale media om deelnemers te werven
13 juni             Brancheoverleg participanten Steunpunt KinderVakanties
14 juni             “Allemaal opvoeders” Congres Vrijwillige Inzet door ZonMW in Den Bosch

Veel succes met de verdere voorbereidingen van komend seizoen!

Tot een volgend contact!

Hartelijke groet

namens het Steunpunt KinderVakanties

Bart Sprangers
Froukje Hajer
Alphons Devilee