Nieuwsbrief Steunpunt KinderVakanties 2013/1

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang. Ook binnen het Steunpunt is weer veel werk verzet voor de branche. In deze nieuwsbrief weer een update over de lopende zaken. 

Criteria Keurmerk KinderVakanties geactualiseerd  
De Commissie Certificatiezaken heeft de criteria voor het Keurmerk KinderVakantie geëvalueerd en geactualiseerd op grond van de ervaringen van afgelopen jaar, de aanbevelingen van de Keurmeesters van CIIO en de openbare commentaarronde in de branche.

De actuele criteria zijn terug te vinden op www.keurmerkkindervakanties.nl. Meer informatie over het keurmerk en om je organisatie aan te melden, kan je tevens terecht op deze site.

Keurmerken uitgereikt
Op de jaarlijkse participantendag hebben twee nieuwe en trotse keurmerkhouders het Keurmerk KinderVakanties in ontvangst mogen nemen. FNV Zomerkampen en Club Adventure kregen het keurmerk uitgereikt door de voorzitter van het Steunpunt, Bart Sprangers. Afgelopen zomerseizoen zijn de vakantiekampen van 7 organisaties door een onafhankelijk keurmeester bezocht, die zijn bevindingen vervolgens heeft gerapporteerd.

In februari 2014 worden wederom certificaten uitgereikt. Wil je één van de organisaties zijn die aantoonbaar kan laten zien aan de eisen van het Keurmerk KinderVakanties te voldoen, schrijf je dan in voor de keuringen voor deze zomer.

Het Steunpunt verbindt meer dan 80 organisaties!
De teller van het aantal organisaties dat zich heeft aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties is uitgestegen boven de 80. Met deze groeiende achterban is het voor het Steunpunt mogelijk om steeds beter collectieve zaken op te pakken.

Tuchtrecht
Onlangs is de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk opgericht. Deze stichting gaat landelijk het tuchtrecht organiseren voor vrijwilligersorganisaties. Naast het faciliteren van de onafhankelijke tucht- en beroepscommissie die klachten rond seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan toetsen, wordt middels deze stichting tevens een landelijke registratielijst in stand gehouden. Hierop worden vrijwilligers geplaatst die veroordeeld zijn door deze tuchtcommissies.

Organisaties moeten zich aansluiten bij het deze Stichting om gebruik te kunnen maken van het tuchtrecht, maar ook om hun (nieuwe) vrijwilligers te laten toetsen via deze registratielijst. Met het tuchtrecht en deze registratielijst kunnen de vrijwilligersorganisaties gezamenlijk kwaadwillende personen van deelname aan het vrijwilligerswerk uitsluiten. Zie voor meer informatie www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl Participanten van het Steunpunt KinderVakanties voldoen, door het ondertekenen van de intentieverklaring “In Veilige Handen” aan de criteria om aan te sluiten bij het tuchtrecht.

Vragen over de VOG regeling “Hoeveel VOG’s kunnen wij bij het Steunpunt declareren? Hoe lang is een VOG geldig? Hoe moet ik bestanden uploaden?“ Het Steunpunt heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen over de VOGregeling. De meeste gestelde vragen zijn met antwoorden op de website gezet.

Alle VOG’s die voldoen aan de voorwaarden, mogen worden gedeclareerd. Het streven is wel om de beschikbare gelden zo eerlijk mogelijk onder de participanten te verdelen. Tevens is er een beperkt budget door het ministerie beschikbaar gesteld. Daarom is het raadzaam om periodiek een declaratie in te dienen via de declaratietool op de website (gebundeld en niet per stuk). Het is verder aan de kindervakantieorganisatie om een beleid te bepalen of een vrijwilliger jaarlijks een nieuwe VOG moet aanvragen. Gelet op het beperkte budget van ongeveer 20.000 VOG’s voor 2013, raden wij aan om tenminste de vrijwilligers die nog geen VOG hebben aangevraagd, dit jaar deze aan te laten vragen.

Participanten van het Steunpunt kunnen (vanzelfsprekend) niet meer VOG’s aanvragen dan het aantal vrijwilligers dat is opgegeven in het ledenadministratiesysteem. Daarnaast staat deze regeling enkel open voor vrijwilligers die daadwerkelijk met kinderen werken tijdens de uitvoering de kindervakanties. Neem zo nodig contact op met het Steunpunt, via info@steunpuntkindervakanties.nl

Voorbereiding zomerseizoen 2013
Iedereen is volop bezig met de voorbereidingen voor de komende zomer. Bijvoorbeeld over ‘omgaan met lastig gedrag’, ’EHBO’,  ‘Omgaan met risico’s tijdens outdooractiviteiten’. Niet alle organisaties kunnen zelf trainingscursussen organiseren. Organiseert jouw organisatie trainings- en scholingsbijeenkomsten, waar vrijwilligers van collega-organisaties aan mee kunnen doen? Meld die dan even voor op de website/nieuwsbrief.

Eind mei vindt vanuit het Steunpunt een scholingsbijeenkomst plaats: “Sociale veiligheid in kampen”.

Facebookpagina Het Steunpunt heeft sinds kort ook een facebookpagina, om te kijken of zo de onderlinge contacten tussen participanten makkelijker gaat verlopen. Contactpersonen van participanten kunnen zich aanmelden.

Jaarbericht zet kindervakantiekamp-sector op de kaart Met onderbouwende cijfers staan we samen sterker in de collectieve belangen behartiging en maken we ons zichtbaar!  Heb je het jaarbericht uit de vorige Nieuwsbrief gemist? Via de website is het Jaarbericht te downloaden

Brancheoverleg woensdag 13 juni in Utrecht van 19.00 – 21.30  Bespreekpunten zijn o.a.: Wat kunnen de grotere organisaties binnen het Steunpunt betekenen voor de veel kleinere vrijwilligersorganisaties? Hoe kunnen we zorgen dat de sector sterker op de kaart komt en dat we meer kinderen kunnen bereiken? Suggesties voor 2e brancheonderzoek voor najaar 2013. Aanmelden via info@steunpuntkindervakanties.nl

Nieuws uit de praktijk /veld
Simbo heeft Vinea-vakanties overgenomen en gaan – met behoud van de twee namen – samen verder.

“Verzilver de inzet van jongeren! De brochure geeft tools en tips over jongerenparticipatie als vliegwiel voor vernieuwing in je vrijwilligersorganisatieZie www.movisie.nl

Ken je kindervakantie-organisaties die nog niet zijn aangesloten bij het Steunpunt? Er is een folder via de website beschikbaar om hen op Steunpunt te attenderen.

Landelijke participantendag Steunpunt KinderVakanties op 2 feb j.l. kwamen 28 deelnemers  bijeen in Den Dolder. De uitkomsten van het onderzoek (najaar 2012) werden gepresenteerd, de Keurmerk certificaten werden uitgereikt en in werkgroepen werden ervaringen gedeeld over ‘Werken met het Keurmerk’, ‘Waar trainen we de vrijwilligers op?’, ‘Het vinden van goede & goedkope accommodaties’ en ‘Marketing’.

De plannen voor 2013 voor het Steunpunt werden toegelicht:
–       Uitwisseling / netwerken / brancheoverleg
–       Keurmerk KinderVakanties verder uitrollen
–       Organisatie verstevigen en projecten opzetten
–       4 x een nieuwsbrief
–       Uitbreiding van het aantal participanten
–       Kortingsregelingen / VOG-declaraties
–       Lobby en belangenbehartiging

Ideeën zijn er genoeg. Het Steunpunt werkt op basis van de inzet van participanten en een vrijwilligersbestuur. De realisatie van activiteiten is dus afhankelijk van ons allemaal.

Concreet: zou je mee willen doen aan een van de volgende activiteiten?
– website redactie (nieuws aanvullen, up-to-date houden)
– nieuwsbrief (opzet, inhoud verzamelen, redactie)
– project deskundigheidsbevordering (inventariseren trainingen, docentenpool e.d.)
– kortingsregelingen participanten / keurmerkhouders regelen
– opzetten website Gids KinderVakanties
– belangenbehartigingsacties om het belang van de sector in beeld te brengen

Op de agenda! Noteer vast de volgende data!
Eind mei           Scholingsbijeenkomst “Sociale veiligheid in kampen” (nadere info volgt)
13 juni               Brancheoverleg in Utrecht, 19.00 – 21.30
5 oktober          Scholingsdag

We wensen iedereen een goede voorbereiding van het zomerseizoen toe!

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties

Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee

 

Wachtwoord kwijt van het beveiligde participantendeel van de website? Stuur een mail aan het info@steunpuntkindervakanties.nl.