Nieuwsbrief Steunpunt KinderVakanties 2013/4

Dit is de vierde nieuwsbrief van het Steunpunt KinderVakanties in 2013. Ditmaal onder meer een terugblik op de informatiebijeenkomst van 5 oktober, ontwikkelingen ronde de VOG-regeling en het Keurmerk.

Samen werken aan kwaliteit!  Terugblik 5 oktober
“Mijn zoon slaapt nog steeds in zijn slaapzak om het “kampgevoel” vast te houden.”
(uitspraak van een ouder)

In Austerlitz kwamen 5 oktober j.l. ruim 25 vrijwilligers van Kindervakantiekamp-organisaties bijeen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en kennis te halen om de kampen volgend jaar nog beter te laten verlopen. We blikten terug op afgelopen seizoen. In de workshop “Raad en daad’ kwam naar voren dat er jaarlijks een verloop onder jongere vrijwilligers is van ongeveer 20%. Voor elk zomerseizoen moeten opnieuw vrijwilligers geworven worden. Een aantal organisaties zou graag een ondersteunend digitaal instrument willen hebben om potentiële vrijwilligers te toetsen op hun motivatie en vaardigheden, voorafgaande aan een selectie en trainingsweekend, om tijd en geld te besparen. (‘e-workshop’). Deze tool moet door elke participant voorzien worden met eigen wensen en eisen t.a.v. de selectie van vrijwilligers. In een andere workshop werd stilgestaan bij het omgaan met risico’s, niet alleen of de veiligheid op het terrein in orde is, maar hoe tijdens de uitvoering en begeleiding van activiteiten risico’s kunnen worden ingeschat.

In het middagdeel gingen we in op de veranderingen in het jeugdbeleid. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor het hele jeugdbeleid. Meer kinderen ‘aan de voorkant’ bereiken en daarmee kosten besparen van de duurdere jeugdzorg is een van de doelstellingen. We verkenden de mogelijkheden in dat nieuwe jeugdbeleid. Uit de brainstorm destilleren we uit drie verschillende standpunten, de nut en noodzaak van kindervakanties voor kinderen, hun ouders, en ook het pedagogische belang. Het Steunpunt wil in 2014 het onderzoek naar de meerwaarde van vakantiekampen, met aantal participanten gaan uitvoeren. Een projectgroep komt hiervoor binnenkort bij elkaar.

Wil je meedoen met een van deze initiatieven? Stuur dan  een mail aan info@steunpuntkindervakanties.nl.

Vul de vragenlijst voor het Jaarbericht 2013!
Met cijfers en resultaten staan we sterker als branche. Dat bleek afgelopen seizoen. Het ANP en vele journalisten benaderden het Steunpunt en participanten en vroegen het jaarbericht op. En we openden zelfs als Steunpunt de Beurs met de Gongslag, om aandacht te vragen voor ons gezamenlijke werk in de vakantieperiodes!

Dus onderzoekt het Steunpunt opnieuw de trends en resultaten van afgelopen seizoen.  Het Nieuwe Jaarbericht kunnen we allen volgend jaar gebruiken ter ondersteuning van ons werk en bij de fondswerving. Heb je het jaarbericht 2012 gemist? Via de website is het Jaarbericht te downloaden. Uitkomsten worden tijdens de Participantendag op 1 februari a.s. gepresenteerd.

VOG-regeling wordt landelijk!
Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die met minderjarigen werken heeft resultaten en wordt daarom vanaf 2015 structureel ingevoerd. Dat meldden we in de vorige nieuwsbrief.

Momenteel wordt een overgangsregeling voor 2014 uitgewerkt. Het Steunpunt KinderVakanties is daar bij betrokken. Waarschijnlijk gaan een paar criteria en de werkwijze wel wat veranderen. Er is immers veel geleerd in de afgelopen pilotperiode. We houden jullie op de hoogte. Dit jaar kunnen de in 2013 aangevraagde VOGs bij het Steunpunt gedeclareerd worden. Graag voor 10 december, ivm het sluiten van het boekjaar!

Nadere informatie over de declaratieregeling in 2014 volgt zodra we meer weten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Financiën vakantiekampen 2014
Het Steunpunt krijgt regelmatig vragen over  financiële ondersteuning. In een brochure zijn suggesties voor sponsoring en fondswerving beschreven. Participanten kunnen deze downloaden van de website (na inloggen).  Jantje Beton zoekt nog collectanten/lokale coördinatoren: van de collecteopbrengst is 50% voor buitenspeelactiviteiten tijdens de kampen voor de collecterende organisatie.  (www.jantjebeton.nl/collecte)

Keurmerk KinderVakanties
Afgelopen zomer heeft een aantal organisaties het Keurmerk KinderVakanties aangevraagd. De Keurmeester heeft zijn bevindingen in een advies aan het bestuur opgesteld. Op korte termijn horen de organisaties of zij in 2014 (opnieuw) het Keurmerk KinderVakanties mogen voeren.

Een belangrijke pijler van het Keurmerk KinderVakanties is de Commissie Certificatiezaken (CCZ). De commissie bestaat, op het moment, uit 5 personen vanuit verschillende participanten van het Steunpunt KinderVakanties. Zowel commerciële als non-profit organisaties zijn vertegenwoordigd. De commissie heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten! De criteria zijn verder onder de loep genomen en hierna definitief vast gesteld. Ook is er nagedacht over de mogelijkheden om het Keurmerk verder in de markt uit te zetten. Hier ligt nog een lange weg voor ons, op dit moment zijn er 7 gecertificeerde organisaties, graag willen we dit uitbreiden naar een veel groter aantal. Ook wordt er meer en meer gekeken naar de ontwikkeling van het keurmerk, op welke manier kunnen we het keurmerk ook haalbaar maken voor bijvoorbeeld de hele kleine organisaties die maar 1 vakantieweek organiseren. En met het blijven ontwikkelen gaan we het aankomende jaar verder, want een kwalitatief goede en veilige kindervakantie, dat is waar wij voor staan!

LOGO Steunpunt Kindervakanties voor Promotiemateriaal 2014!
Via deze link kunnen de participanten het logo van het Steunpunt KinderVakanties downloaden, om te gebruiken zoor ede eigen website en het foldermateriaal. Daarmee laat de organisatie zien dat samengewerkt wordt aan de kwaliteit van kindervakanties binnen de branche.  Houders van het KinderVakantiekeurmerk gebruiken tevens het Keurmerklogo, om te laten zien dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria voor vakantiekampen.

Op de agenda! Noteer vast de volgende datum!
Zaterdag 1 Februari – Landelijke participantendag,  Den Dolder

NB Lukas Meijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam zal  1 februari een bijdrage verzorgen over het belang van Kindervakantiekampen! Meer informatie over het programma volgt begin januari.

Verder worden in 2014 gepland:
Maart/april                            Brancheoverleg
Mei                                         scholingsdag Zuid Holland
Oktober                                  scholingsdag (locatie nader te bepalen)
Succes met alle werkzaamheden en tot een volgend contact!

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties

Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee