Nieuwsbrief Steunpunt Kindervakanties 2014/1

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang! De wervingsfolders voor kinderen zijn verspreid, de begrotingen gemaakt. Krijgen we het kampseizoen financieel rond? Vinden we voldoende vrijwillige begeleiders? Gaan we dit jaar het VakantieKeurmerk aanvragen?  Kunnen we de kosten van de VOG’s  declareren? Hierover gaat  deze nieuwsbrief!

Scholingsdag Steunpunt KinderVakanties 16 mei

Op 16 mei organiseert het Haagse Jeugdvakantieloket, het regionale samenwerkingsverband van 7 fondsen in samenwerking met het Steunpunt Kindervakanties een scholingsdag voor vrijwilligers en beroepskrachten die bij zomerkampen zijn betrokken. De scholingsdag is specifiek voor vrijwilligers in de regio Haaglanden, inclusief Zoetermeer, Katwijk, Leiden, Delft, maar ook de participanten vanuit het Steunpunt zijn van harte welkom!

Workshops die op het programma staan zijn onder andere fondsenwerving, sociale media, vrijwilligers & kindermishandeling, vrijwilligerswerving en –beleid en moeilijk gedrag. Wijzigingen in het programma zijn nog mogelijk, afhankelijk van de interesse en opgaven van de deelnemers.

Het programma duurt van 14.00 tot ongeveer 21.30 en is inclusief avondeten. Er kan ook voor gekozen worden om alleen de middag of avond aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt gehouden in Den Haag.

Noteer je 16 mei vast in je agenda? Meer informatie vind je hier.

Vakantie Keurmerk aanvragen voor 1 juni.

De Commissie Certificatiezaken heeft de criteria voor het Keurmerk KinderVakantie geëvalueerd en geactualiseerd op grond van de ervaringen van afgelopen jaar en de aanbevelingen van de Keurmeesters van CIIO. Overweeg je om het Keurmerk aan te vragen? Doe dit dan voor 1 juni  a.s. Komend jaar wordt gekeken hoe kleinere organisaties met het keurmerk kunnen gaan werken.

De actuele criteria zijn terug te vinden op www.keurmerkkindervakanties.nl. Meer informatie over het keurmerk en om je organisatie aan te melden, kan je tevens terecht op deze site.

Jaarlijkse participantendag, een terugblik

Tijdens de jaarlijkse participantenbijeenkomst op 1 februari is teruggeblikt op de resultaten van het Steunpunt. Met een aantal persberichten is in de zomer veel persaandacht gerealiseerd voor het belang van Vakantiekampen. Het Steunpunt is gegroeid naar 92 participanten. Een groot project voor het steunpunt is de regeling die voor gratis VOGs voor vrijwilligers van zomerkampen. De afgelopen twee jaar heeft het Steunpunt de kosten voor meer dan 4000 VOGs kunnen vergoeden. En het aantal aanmeldingen blijft groeien. Helaas zijn de betalingen door technische storingen bij sommige organisaties niet vlot verlopen. Excuses hiervoor. De VOGregeling wordt in 2014 gecontinueerd. Zie verderop in deze nieuwsbrief.

De spreker op de landelijke dag was Lucas Meijs die een inspirerend en prikkelend verhaal hield over de uitdagingen die vrijwilligersorganisaties op dit moment tegen komen, en over de verschillende soorten vrijwilligers.

Na de lunch gingen deelnemers in een drietal workshop aan de slag; over het tegengaan van pestgedrag in groepen, hoe je een goede sfeer in een team bouwt, en over veiligheid en risico op kampen. Deelnemers kregen handreikingen voor de praktijk mee.

Keurmerk uitgereikt

Op de jaarlijkse participantendag heeft Arjen Hop van Sportivun het Keurmerk in ontvangst mogen nemen.  (foto invoegen) We feliciteren Sportivun van harte met het behalen van het keurmerk!

Afgelopen zomerseizoen zijn de vakantiekampen van nieuwe en reeds eerder gekeurde organisaties door een keurmeester bezocht, die zijn bevindingen vervolgens heeft gerapporteerd. In februari 2015 worden certificaten uitgereikt, indien organisaties komende zomer voldoen aan de eisen van het VakantieKeurmerk.  Zie elders in deze nieuwsbrief.

VOG-regeling wordt landelijk! Verlenging pilottraject in 2014.

Ook in 2014 kunnen participanten van het Steunpunt KinderVakanties weer de kosten voor de VOG’s declareren bij het Steunpunt, mits zij voldoen aan de voorwaarden die het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. Participanten kunnen dat wederom doen via de speciale pagina op de website. In aanloop naar de structurele regeling in 2015. < www.steunpuntkindervakanties.nl/gratis-vog-voor-participanten/ >

Staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en justitie een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij het besluit om de VOGregeling structureel te maken. <link>

VOG-regeling in 2014 verruimd voor andere vrijwilligersorganisaties

Voorafgaand aan de structurele regeling loopt een pilot voor de vrijwilligers van scouting, sport en kindervakanties. In 2014 wordt deze uitgebreid zodat ook andere vrijwilligersorganisaties, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen aansluiten. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, deze zijn te vinden via <link>.

Signalen uit de praktijk

Het Steunpunt krijgt regelmatig vragen over ondersteuning rond financiën. Voor participanten is een folder gemaakt met suggesties voor fondswerving. <link>. Eerst wel even inloggen! Andere mogelijkheden zijn natuurlijk om samen met collega-organisaties te gaan werken. Organisaties die overwegen te stoppen met de kampen: meld dit aan het Steunpunt, gezamenlijk kunnen we kijken of er oplossingen zijn om de kampen toch door te laten gaan!

Jaarbericht 2013

Met onderbouwende cijfers staan we samen sterker in de collectieve belangen behartiging en maken we ons zichtbaar!  Momenteel verwerken we de laatste gegevens voor het Jaarbericht 2013. In april willen we daarmee naar buiten komen, om het belang van de branche te laten zien. Heb je het jaarbericht 2012 gemist? Via de website is het Jaarbericht te downloaden <link>

Logo Steunpunt op website geplaatst?

Voor participanten is een logo beschikbaar om te gebruiken in de eigen communicatie op websites folders en informatiebrieven naar ouders. Wil je dit logo gebruiken? Dan laten we allen zien dat we gezamenlijk voor kwalitatieve veilige vakantiekampen zijn voor alle kinderen in Nederland! Het logo is <hier> te downloaden.

Informatieve folders voor participanten

Participanten kunnen via het besloten deel op de website de brochure ‘Financiering en fondswerving’ en ‘Werken met een pedagogisch plan’ downloaden. <link>

Op de agenda! Noteer vast de volgende data!

Vrijdag 16 mei: scholingsdag regio Den Haag
Zaterdag 5 oktober: scholingsdag

Tot een volgend contact en een goede voorbereiding van het seizoen gewenst!

Tot ziens op 16 mei?

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties

Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee