Nieuwsbrief Steunpunt KinderVakanties 2012/5

In deze nieuwsbrief van het Steunpunt KinderVakanties meer informatie over de verlenging van de VOG-regeling en het Keurmerk, een terugblik op het brancheoverleg en de scholingsdag. Tevens trappen we af met een column van één van de betrokkenen binnen de branche; neem jij de pen over voor de volgende nieuwsbrief?  

Verlenging VOG regeling voor participanten SKV tot eind 2013
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om de subsidie voor het vergoeden van de kosten van VOG’s voor vrijwilligers te verlengen tot eind 2013. De regeling geldt voor de organisaties die behoren tot de pilot-organisaties, zoals ook het Steunpunt KinderVakanties. Participanten van het Steunpunt hebben een jaar langer de tijd om aan de voorwaarden van de VOG-regeling te voldoen en deze binnen hun eigen organisatie op een goede wijze in te bedden.

Het kunnen overleggen van een VOG is een van de maatregelen die kindervakantie-organisaties kunnen nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen. Het project In Veilige Handen van onder andere Vereniging NOV en Movisie, gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vormt hiervoor de basis.

Lees hier verder voor een duidelijke instructie welke stappen kindervakantie-organisaties moeten volgen om in aanmerking te komen voor de gratis VOG.

Steeds meer ouders vragen naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de vrijwilligers. Ook voor besturen van kindervakantie-organisaties zelf is het van belang te weten dat vrijwilligers veiligheid kunnen bieden aan kinderen. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers is daarbij een belangrijk instrument.

Inmiddels zijn via het Steunpunt meer dan 1.500 VOG’s vergoed. Er is ruimte voor 22.500 VOG’s. Maak dus ook gebruik van de regeling! VOG’s kunnen worden gedeclareerd via de website SteunpuntKinderVakanties.nl. Wel eerst even aanmelden als participant!

Wachtwoord kwijt? Stuur een mail aan het info@steunpuntkindervakanties.nl.

Vragenlijst voor jaarbericht nog niet ingevuld? Doe het nog deze week!
Ieder jaar maakt het Steunpunt de balans op van de branche Zo kunnen we de omvang, het bestaan en het belang van kindervakantiekampen in Nederland duidelijk maken. Willen jullie, als actieve organisaties in de branche, daarom de onlangs toegestuurde VRAGENLIJST invullen en terugsturen naar info@steunpuntkindervakanties.nl? Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten en is van grote waarde voor de branche. Printen en opsturen naar ons postadres kan natuurlijk ook. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt. De uitkomsten presenteren we op de landelijke dag op 2 februari 2013 a.s. Zet deze datum alvast in je agenda!

Met onderbouwende cijfers staan we samen sterker in de collectieve belangen behartiging en maken we ons zichtbaar!

Tweede brancheoverleg inspirerend!
Met acht organisaties bespraken we hoe kunnen we onze branche van Vakantiekamporganisaties sterker kunnen maken via het Steunpunt. Welke onderwerpen kunnen we op collectief niveau oppakken? Welke vragen hebben de grotere organisaties, welke de kleinere. Hoe kunnen we meer maatwerk verzorgen aan alle participanten? Met de uitkomsten van deze bijeenkomst bepalen we wat we in 2013 gaan doen. Na afloop kregen we een rondleiding door de groepsaccommodatie, die door de aannemers van Almere is geschonken aan de Stichting KinderVakantieland. We bedanken de stichting voor hun gastvrijheid.

Keurmerk Kindervakanties
Afgelopen zomerseizoen zijn de vakantiekampen van 7 organisaties door een keurmeester bezocht, die zijn bevindingen vervolgens heeft gerapporteerd. Hij werkte op basis van de oude criteria, en heeft advies gegeven over aan te scherpen én nieuwe criteria. De commissie Certificatiezaken is na de zomer bijeen geweest en heeft een plan voorgesteld voor het Keurmerk in 2013. De optimale kwaliteit van vakantiekampen streven we als Steunpunt KinderVakanties na!

Het bestuur verwerkt de komende tijd de adviezen en presenteert op de Landelijke participantendag op 2 februari de werkwijze rond het keurmerk KinderVakanties in 2013.

De nieuwe goedgekeurde organisaties hebben inmiddels bericht gehad van de toekenning van het keurmerk, en kunnen dit voor het nieuwe seizoen gaan gebruiken.

Column “Hebben kindervakanties last van de crisis? “
In het jeugdwerk bevinden we ons in  een  woelige maatschappelijke periode, er spelen allerlei  ontwikkelingen t.a.v. het jeugdbeleid. Het jeugdbeleid wordt in de komende jaren gedecentraliseerd naar gemeenten. Enerzijds waarborgt de nieuwe jeugdwet gemeentelijke beleidsvrijheid. Anderzijds komt het oude particulier initiatief, wat nu burgerkracht wordt genoemd, steeds in hoger aanzien van de beleidsmakers te staan. Zij blijft hierdoor het hart van de samenleving vormen. Dat hebben we zeker ervaren tijdens onze laatste studiedag in Baarn, waar nieuwe initiatieven voor  kindervakanties uitgewisseld werden. De nieuwe jeugdwet waarborgt de gemeentelijke beleidsvrijheid. De decentralisatie zal ertoe bijdrage dat eigen kracht, het sociale netwerk en locale voorzieningen beter worden erkend en gewaardeerd. Dit biedt  kansen voor de participanten binnen het Steunpunt. De activiteiten en inzet van de kindervakanties zijn van groot belang. Tijdens een het verblijf in een kinderkamp wordt de eigen kracht van een kind actief aangeboord. Positieve vakantie ervaringen vormen een wezenlijke onderdeel als opvoedingsondersteuning. Een aantal van onze participanten hebben hier al goede ervaringen geboekt.

Het  Steunpunt is voor alles een brancheorganisatie van participanten. Met de methode van werken vóór participanten dóór participanten voelen we ons gemeenschappelijke  verantwoordelijkheid voor de branche kindervakanties. We worden hierbij gedreven door een uiterst gezonde vorm van eigenbelang.

Bijdrage van Alphons Devilee. Hij geeft de pen door aan….

Wie volgt met een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief?

Scholingsdag Steunpunt KinderVakanties
Dertig deelnemers kwamen 6 oktober bijeen in Baarn (met dank aan de Paasheuvelgroep, voor het ter beschikking stellen van de accommodatie!). Aan de orde kwamen
–          “In Veilige handen” en werken met VOG’s,
–          Gebruik sociale media rond kinderkampen / promotie van vakantiekampen,
–          Bereiken van kinderen die niet op vakantie gaan.

Tijdens de Social Media Workshop o.l.v. Welmoed Verhagen hebben we gekeken naar de stand van zaken in Nederland rond Social Media en dan met name naar waar kinderen/jongeren en hun ouders te vinden zijn. Ouders zijn immers vaak de beslissers als het gaat om een zomerkamp: gaat een kind op kamp en zo ja, bij welke organisatie? Ouders zitten het meest op Twitter en Facebook, dus onze focus lag op deze media. Op wat voor manier kan je interactie aangaan met de ouders en je vrijwilligers? Heel praktisch, maar ook strategisch: op wat voor manier zorg je dat je als organisatie een goede reputatie krijgt? Is een Facebookgroep handig? Of juist een Facebookbedrijvenpagina? Uiteraard hebben we gekeken naar bestaande profielen van de deelnemers. Ook hebben we gekeken naar netwerken en omgaan met kritiek: op welke manier bereik je het beste resultaat voor je organisatie? De deelnemers zijn naar huis gegaan met een groot aantal praktische tips: ze kunnen nu zelf aan de slag om via Social Media hun organisatie op de kaart te zetten.

Kortingsregelingen en trainingen
Via de website kunnen participanten gebruik maken van kortingsregelingen en van aanbod van elkaar, o.a. op het gebied van deskundigheidsbevordering. Geef eventueel aanbod vanuit jullie organisatie voor het komende seizoen door, om op de website te zetten!

Op de agenda! Noteer vast de volgende datum!
zaterdag 2 februari  Landelijke participantendag, in Den Dolder
–          met uitreiking nieuwe Keurmerken Kindervakanties
–          uitkomen eerste jaarbericht
–          workshops
–          activiteiten 2013

Meer informatie volgt de eerste helft van januari!

We wensen iedereen een hele fijne kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties

Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee