Nieuwsbrief Steunpunt KinderVakanties

Op je scherm staat alweer de vierde nieuwsbrief van het Steunpunt KinderVakanties van 2012

De zomerkampen zijn weer achter de rug, de scholen zijn weer begonnen. Tijd om te evalueren en de financiële afrekeningen te maken.

Kosten VOG’s al gedeclareerd?
Voor besturen van kindervakantie-organisaties is het van belang te weten dat vrijwilligers veiligheid kunnen bieden aan kinderen. Het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers is daarbij een belangrijk instrument. Kosten kunnen in 2012 worden gedeclareerd via de website SteunpuntKinderVakanties.nl. Eerst even inloggen! Wachtwoord kwijt? Vraag een nieuw aan via het info@adres! En sla het goed op om dubbel werk te voorkomen!

Nog geen VOG’s aangevraagd dit jaar? Alle VOG’s die aangevraagd zijn in 2012 komen voor vergoeding in aanmerking!

Kamp afgelopen? Tijd om te evalueren!!
Je bent als organisatie continu bezig om de vakantiekampen goed te laten verlopen. Je wilt ook achteraf graag weten wat deelnemers en ouders vonden van het kamp. Een aantal vrijwilligers vanuit het Steunpunt KinderVakanties heeft hiervoor basisvragenlijsten gemaakt voor de evaluatie na afloop van het kampseizoen. Participanten van het Steunpunt kunnen deze downloaden aanpassen aan de eigen organisatie. Lees verder op de website en log in om de vragenlijsten te downloaden.

Kindervakantiebranche in beeld! Eerste jaarbericht op komst!
Vanuit het Steunpunt volgt in het najaar ook een enquête onder de participanten. Met de uitkomsten van deze vragenlijst stellen we een jaarbericht op, waarmee we kunnen aantonen waar onze branche voorstaat, en wat we voor kinderen en hun ouders, én de samenleving betekenen. Wil je meewerken aan dit jaarbericht? Laat even weten!

Scholingsdag Steunpunt KinderVakanties zaterdag 6 oktober, midden van het land.
Veel uitwisselingsmogelijkheden n.a.v. ervaringen van het zomerseizoen, en voorts komen de volgende thema’s aan de orde:
–          Gebruik sociale media rond kinderkampen / promotie van vakantiekampen
–          “In Veilige handen” en werken met VOG’s
–          Bereiken van kinderen die niet op vakantie gaan

En natuurlijk is er veel ruimte voor onderlinge uitwisseling! De bijeenkomst is gratis voor participanten (2 personen per organisatie). Meer deelnemers en niet participanten betalen € 25. Noteer de datum vast! Een aparte mail om je op te geven en met nadere informatie volgt op korte termijn.

Folders beschikbaar
De volgende voorlichtingsfolders kunnen via de website gedownload worden <link>:
–       Werken met het Keurmerk KinderVakanties,
–       Algemene folder over het Steunpunt KinderVakanties
–       Werken met een pedagogisch beleidsplan (alleen voor participanten, na inloggen)
–       Financiën rond het vakantiekamp (alleen voor participanten, na inloggen)

Verder op de Agenda:
Landelijke kinderwerkersdag 5 november (Utrecht)
Tijdens de jaarlijkse dag voor kinderwerkers verzorgt het Steunpunt een onderdeel over kindervakantiekampen. Als je hier aan mee wil werken, ben je van harte welkom!

Brancheoverleg Steunpunt donderdag 15 november  (Almere)
Met elkaar bespreken we de volgende vragen: Waar moet het Steunpunt op in spelen? Hoe kunnen we onze branche van Vakantiekamporganisaties sterker maken? Welke onderwerpen kunnen we op collectief niveau oppakken? Met de input van deze bijeenkomst bepalen we wat we in 2013 gaan doen.

Tot een volgend contact en op de 6e oktober?

Hartelijke groet, namens het Steunpunt KinderVakanties

Bart Sprangers, Froukje Hajer, Alphons Devilee

Twitter
Houd Twitter in de gaten via @Steunpuntkv voor het laatste nieuws en nieuwe evenementen.