De Stichting Steunpunt KinderVakanties is opgericht in 2010. In dat jaar stopte Jantje Beton met haar projecten gericht op kindervakanties, waarmee ook het “Jantje Beton Vakantiekeurmerk” vroegtijdig zou eindigen; een onafhankelijk keurmerk voor kamporganisaties. Het Steunpunt KinderVakanties heeft dit Keurmerk voortgezet.

Het ontbrak daarnaast aan een samenwerkingsverband dat alle kindervakantie-organiseren samenbracht en dat gezamenlijke onderwerpen oppakte voor deze branche.

Een aantal betrokken vrijwilligers in het veld besloten hier verandering in aan te brengen. Eind 2010 had het Steunpunt KinderVakanties al ruim 30 organisaties verenigd, de jaren daarna is dit aantal gestaag gegroeid.

Ondertussen vormt het Steunpunt KinderVakanties een serieus aanspreekpunt voor de branche en werkt aan diverse collectieve en maatschappelijke projecten.