Persbericht rond gratis VOG verspreidt

PERSBERICHT, 15 mei 2012

 Gratis VOG’s voor kindervakantie-organisaties.

Eind 2011 werd bekend gemaakt dat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers bij kindervakanties gratis wordt. Na overleg is er nu duidelijkheid hoe deze toezegging van de regering in de praktijk wordt gebracht. Aan de gratis VOG’s zijn enkele voorwaarden verbonden, die te vinden zijn op www.steunpuntkindervakanties.nl.

Het Steunpunt roept alle kindervakantie-organisaties in Nederland op zich te melden op de website om in aanmerking te komen voor de gratis VOG.

Gratis VOG
Het Steunpunt KinderVakanties heeft samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, Vereniging NOV, Scouting Nederland en NOC*NSF de regeling voor de vergoedingen van VOG’s uitgewerkt. Voor 2012 is gekozen voor een declaratie-systeem via deze koepels.

Voor wie?
De VOG is gratis in 2012 voor organisaties die aangesloten zijn bij het Steunpunt KinderVakanties en voldoen aan de door het Steunpunt en de regering gestelde voorwaarden: de vrijwilliger is actief met kinderen binnen een organisatie die valt onder de doelgroep van het Steunpunt. Deze organisatie zet zich in om de kinderveiligheid binnen de eigen organisatie breder vorm te geven. Verder worden alleen daadwerkelijk afgegeven VOG’s vergoed als de vrijwilliger is gescreend op basis van screeningsprofiel 84 (“Belast zijn met de zorg voor minderjarigen”) en ook daadwerkelijk met kinderen werkt.
Op de website van het Steunpunt KinderVakanties staat een duidelijke instructie welke stappen kindervakantie-organisaties moeten volgen om in aanmerking te komen voor de gratis VOG.

Wat is Steunpunt KinderVakanties?   
Het Steunpunt punt is de landelijke brancheorganisatie voor kindervakantie-organisaties in Nederland. Zij ondersteunt organisaties die kindervakanties organisaniseren rond diverse collectieve onderwerpen en werkt aan het vergroten van kwaliteit, veiligheid en bekenheid van kindervakanties. Denk ondermeer aan:

–              het zijn van een professioneel netwerk voor kindervakantie-organisaties;
–              het vindbaar maken van het gevarieerde aanbod van kindervakanties;
–              zorgen dat kinderen die niet op vakantie gaan worden bereikt;
–              het ondersteunen bij het werven, selecteren  en screenen van betrouwbare vrijwilligers;
–              het verzorgen van trainingen voor kindervakantie-organisaties;
–              het regelen van kortingen en fondsen bereikbaar maken en
–              het vormen van een aanspreekpunt voor de sector.

Het Keurmerk KinderVakanties
Tevens beheert het Steunpunt het onafhankelijk Keurmerk KinderVakanties. Dit keurmerk is een voorzetting van het Vakantiekeurmerk zoals dat door Jantje Beton ooit is gestart. Het Keurmerk helpt om de kwaliteit van vakantieorganistaties te versterken en inzichtelijk te maken, hetgeen voor kinderen en hun ouders/verzorgers essentieel is bij het kiezen voor een vakantieorganisatie. Organisaties kunnen zich aanmelden voor het Keurmerk via www.keurmerkkindervakanties.nl. Werken met een VOG is onderdeel van het VakantieKeurmerk.

Meer informatie over de vergoeding van de VOG’s, de voorwaarden, het Keurmerk Kindervakanties en het aanmelden bij het Steunpunt is te vinden op: www.steunpuntkindervakanties.nl.

Sinds de start, begin 2011, meldden 65 organisaties zich als participant bij het Steunpunt KinderVakanties waarvan er al vijf het Keurmerk KinderVakanties mogen voeren. Commerciële en ideëele organisaties, organisaties met spciale doelgroepen (medische achtergronden of speciaal gedrag), lokale en landelijke organisaties. Het Steunpunt is er voor alle kindervakantie-organisaties in Nederland,en streeft naar goede en veilige vakanties voor álle kinderen!