Projecten 


Geschillencommissie
Momenteel werk een projectgroep aan de nadere vormgeving van een onafhankelijke geschillencommissie voor de branche. …
Lees Meer...
Infomatieflyers
In een paar informatiefolders worden ervaringen bij elkaar gezet rond enkele onderwerpen.
Lees Meer...
Digitale assesmenttool
Met behulp van een digitale assesmenttool – een soort belastingformulier - kunnen organisaties nagaan of zij aan de eisen van het Keurmerk KinderVakanties voldoen en/of ijn welke mate. Zij brengen met deze ‘assesmenttool’ de stand van zaken rond de kwaliteit van hun vakantiekamp in beeld. Vervolgens kan een organisatie bepalen of men in aanmerking wil komen voor het Keurmerk KinderVakanties.
Lees Meer...
Deskundigheidsbevordering
Een paar keer per jaar organiseert het Steunpunt uitwisselingsbijeenkomsten rond actuele thema's voor vakantiekamporganisaties. De volgende bijeenkomst gaat over omgaan met sociale media. Datum en locatie zijn binnenkort bekend.
Lees Meer...
Participatie kinderen, jongeren en ouders
Een vragenlijst wordt ontwikkeld via de website, waarmee ouders, kinderen en jongeren hun mening kunnen geven over hun ervaringen met vakantiekampen. Organisaties (participanten) kunnen deze gebruiken om te horen hoe kinderen en ouders de kampen waarderen. Op hun beurt hebben kinderen en ouders invloed op de kwaliteit van de vakantiekampen.
Lees Meer...
Netwerk
Het Steunpunt vormt en werk aan een centraal (digitaal) aanspreekpunt voor participanten. Het doel is dat participanten onderling elkaar ondersteunen bij allerlei vragen uit de dagelijkse praktijk. Het Steunpunt faciliteert dit.
Lees Meer...
Digitaal-loket voor kindervakantie-organisaties
Met een aparte pagina op de website gaanwe zorgen dat een vraag-aanbod systeem (soort Marktplaats) ontstaat opdat de samenwerking tussen organisaties nog beter wordt gefaciliteerd. We onderzoeken momenteel de manier hoe we hierbij samen kunnen werken met intermediaire organisaties, zoals Maatschappelijk werk, basisscholen, Bureaus Jeugdzorg en Centra voor jeugd en gezin.
Lees Meer...
Zoek op de website
Op de hoogte blijven
Meld je aan voor onze Nieuwsbrief
Tweets