Trends rond inschrijvingen zomerkampen 2013

Inschrijvingen zomerkampen kwamen later op gang, de goedkopere en gesponsorde plaatsen zitten sneller vol dan vorige jaren.

Het Steunpunt KinderVakanties peilde onder haar participanten de trends bij de inschrijvingen voor de vakantiekampen van deze zomer. Zou de crisis van invloed zijn op de deelname aan de kampen? De oproep leverde een divers beeld op.

Organisaties verschillen qua omvang, doelgroep en ook de financiële bijdrage loopt enorm uiteen. Sommige organisaties zijn landelijk werkzaam, anderen lokaal. (zie meer informatie over de sector in “Er even tussen uit…” Jaarbericht 2012 Steunpunt KinderVakanties)

Een duidelijke algemene trend is dat later geboekt wordt, en dat de goedkopere en gesponsorde plaatsen sneller vol zitten dan vorige jaren. Ook valt op dat steeds meer organisaties zoeken naar financiële ondersteuning opdat zij meer kinderen mee kunnen laten gaan met hun vakantiekampen.

Een greep uit de reacties:
– veel van onze inschrijvingen geschieden doorgaans last minute. Over het algemeen horen we dit jaar vaak dat de bijdrage voor stadspashouder (50 €) al teveel is;
– 12 % van onze deelnemers geeft aan dit jaar niet op vakantie te gaan vanwege bezuinigingen op PGB. Wij zien helaas een achterstand in aanmeldingen, maar hebben geen informatie m.b.t. mate van draagkracht;
– we merken dat meer ouders van deelnemende kinderen werkloos zijn en zich aanmelden als kampleider;
– niet alleen uit minder draagkrachtige gezinnen komen minder aanmeldingen, maar ook van mensen die het normaliter beter hebben. Aantallen kunnen we helaas niet geven, daarvoor hebben we geen overzicht uit welke gezinssituatie de deelnemers komen.
– inschrijvingen verlopen per jaar soms zo grillig, daar is geen touw aan vast te knopen;
– ik krijg soms wel te horen dat kinderen wel mee zouden willen, maar dat er niet voldoende geld beschikbaar is;
– de kinderen die met ons op zomerkamp gaan hebben PGB of Zorg in Natura. Ouders hoeven niet zelf te betalen. Bezuinigingen op de PGB’s werken door op de deelname aan kampen;
– we merken dat de ouders van onze kinderen minder te besteden hebben en het dan fijn vinden dat ze met ons op vakantie gaan: “hebben ze in ieder geval wel vakantie gehad”;
– bijna al onze kinderen komen uit een minder draagkrachtige gezinssituatie. Die bereiken we elk jaar dus al via een gerichte werving;
– We merken een toename aan deelnemers. Normaal gesproken hebben we nog voldoende plekken over in deze tijd van het jaar. Nu zitten we al vol.

Deze constateringen sluiten aan de constatering van het NBTC: de vakantieparticipatie onder de lagere klasse in Nederland neemt momenteel sterk af.

In het najaar maakt het Steunpunt de balans op van dit seizoen. Via het nieuwe Jaarbericht komen daarna meer cijfers en trends beschikbaar.

Jaarbericht 2012 is opvraagbaar via info@steunpuntkindervakanties.nl

Meer informatie over het Steunpunt KinderVakanties is te vinden op www.steunpuntkindervakanties.nl. Dit persbericht is teven te downloaden.
Sinds de start, begin 2011, meldden 88 organisaties zich als participant bij het Steunpunt KinderVakanties. Commerciële en ideëele organisaties, organisaties met speciale doelgroepen (medische achtergronden of speciaal gedrag), lokale en landelijke organisaties. Het Steunpunt is er voor alle kindervakantie-organisaties in
Nederland en streeft naar goede en veilige vakanties voor álle kinderen in NL!