Verzoek om gegevens via ANP

Beste participanten,

Afgelopen werk is het Steunpunt benaderd door de pers met de vraag of er trends te zien zijn m.b.t. inschrijvingen van deelnemers bij zomerkampen. Zouden jullie een momentje tijd willen nemen om de volgende vragen te beantwoorden?

Kunnen jullie kort aangeven:

  1. Merken jullie of de toenemende armoede in veel gezinnen in Nederland van invloed is op de inschrijvingen van jullie zomerkamp(en) en zo ja; hoe merken jullie dat en zou je hier cijfers bij kunnen noemen?
  2. Zien jullie een toename of een afname van inschrijvingen van kinderen uit minder draagkrachtige gezinssituaties? Kunnen jullie hier cijfer bij noemen?
  3. Zijn er andere trends zichtbaar m.b.t. de inschrijvingen? Minder of juist meer aanmeldingen?

Graag zouden we je reactie op korte termijn ontvangen. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet

Froukje Haijer,

Namens het Steunpunt KinderVakanties

N.B. In het najaar gaan we het zomerseizoen weer uitgebreider in beeld brengen, dan hebben we weer actuele cijfers waarmee we het belang van kampen voor kinderen kunnen aantonen.